Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Grono pedagogiczne

Członkowie grona pedagogicznego to nauczyciele ze specjalistycznym wykształceniem, wieloletnim stażem pracy
i licznymi sukcesami zawodowymi,
ale całkowicie bezowocna byłaby nasza praca gdyby nie współpraca z Rodzicami naszych uczniów, a przede wszystkim Radą Rodziców, na której czele stoi niezwykle zaangażowana w swoją pracę na rzecz szkoły p. Renata Konieczna

dr Leszek Barszcz - dyrektor szkoły  - j. polski
mgr Zefiryna Suchanecka - geografia
mgr Magdalena Kośmider - historia, wos
mgr Grażyna Szymańska - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 2
mgr Iwona Walenczak-Lucerek - j. polski,
wych. kl. 7
mgr Jolanta Marcinek - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 3
mgr Tomasz Furmańczak - historia, wos
mgr Barbara Leszkowicz-Barszcz - j. polski, biblioteka
mgr Iwona Kuźniak - j. angielski
mgr Dominika Ratajczak - j. niemiecki, technika,
wych. kl.5
mgr Tomasz Dyba - religia
mgr inż. Barbara Cicha - matematyka, chemia,
mgr Izabela Górna muzyka, plastyka,
wych. kl. 6b
mgr Ewelina Bejma świetlica, zajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Dembska pedagog szkolny
mgr Piotr Hamrol - informatyka,
wych. kl. 1
mgr Agnieszka Golczak - j. angielski,
wych. kl. 6a
mgr Joanna Dolczewska - zajęcia indywidualne, rewalidacyjne
mgr Alicja Kaczmarek - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, przyroda, biologia,
wych. kl.8
mgr Grzegorz Piskorz
 - wychowanie fizyczne, zaj. komputerowe, informatyka
Copyright by P. Hamrol; aktualizacja 23.09. 2020 r.