Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Historia - Szkoła Podstawowa w Krzycku Wielkim

HISTORIA

Obraz

 • szkoła powszechna w Krzycku Wielkim powstała 1 czerwca 1885 roku, nauczanie w niej odbywało się w języku niemieckim,
 • po odzyskaniu niepodległości rozpoczęła działalność polska szkoła, pierwsze zajęcia w języku polskim odbyły się 21.10.1921 roku,
 • po latach okupacji szkoła rozpoczęła pracę 14.03.1945 r.,
 • przez 20 lat nauka odbywała się w dwóch starych budynkach szkolnych,
 • w 1965 r. oddano do użytku nową 5-izbową szkołę,
 • 28.01.1967 r. w uznaniu osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych oraz działalności pozaszkolnej władze oświatowe przyznały szkole prawo posiadania imienia Marii Konopnickiej,
 • 1 września 1986 roku odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego, połączona z uroczystym otwarciem dobudowanego, 6-izbowego skrzydła,
 • 14.10.1986 r. szkoła przeżyła kolejne ważne wydarzenie - wręczenie młodzieży sztandaru szkoły,
 • 11.12.1987 r. oddano młodzieży szkolnej do użytku salę gimnastyczną,
 • 23.10.1990 r. delegacja naszej szkoły otrzymała zaproszenie do Warszawy, gdzie nastąpiło wręczenie, przez Marszałka Sejmu RP dyplomu przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół,
 • 1994 r. funkcję dyrektora szkoły objął mgr Józef Sajbura,
 • 1.02.1999 r. oddano do użytku pracownię komputerową, wyposażoną dzięki krajowemu programowi "Internet w każdej gminie",
 • w marcu 1999 r. Rada Gminy Włoszakowice podjęła decyzję o utworzeniu w naszej szkole szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • 1.09.1999 r. odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 1999/2000 w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim,
 • 24.04.2006 r. otwarto nową pracownię informatyczną współfinansowaną przez Unię Europejską EFS,
 • 31.07.2006 r. rozpoczęło pracę Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w szkolnej bibliotece (EFS),
 • maj - wrzesień 2011 r. - wykonano termomodernizację budynków szkolnych, przeprowadzono gruntowny remont sali gimnastycznej, otoczenia szkoły, oddano do użytku kompleks sportowy "Orlik" przy szkole,  
 • czerwiec 2014 - wmurowanie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy pamięci Mariana Niedźwiedzińskiego - wieloletniego dyrektora szkoły i zaangażowanego działacza społecznego
 • 1.09.2017 - na skutek przeprowadzonej w pośpiechu reformy szkolnictwa następuje likwidacja gimnazjum i znów mamy szkołę podstawową, pomimo tego, że jeszcze przez dwa lata w szkole będą uczyć się gimnazjaliści