Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Ważne daty w roku 2018/2019
Poniżej daty, które warto zapamiętać - np. dni wolne od nauki szkolnej, ale nie tylko dlatego... 
(Rada Pedagogiczna zastrzega sobie możliwość zmian w kalendarzu szkolnym)

Lp.

DATA

WYDARZENIE

1.

3 września 2018 r

rozpoczęcie roku szkolnego

2.

10 września 2018 r.

 posiedzenie Rady Pedagogicznej

3.

17 września 2018 r.

zebranie rodziców

4.

15-16 października 2018 r.

wizytacja biskupa Fortuniaka w parafii i spotkanie z nauczycielami

 

5.

2 listopada 2018 r.

dzień wolny od zajęć edukacyjnych

6.

19 listopada 2018 r.

zebranie rodziców

7.

23-31 grudnia 2018 r.

zimowa przerwa świąteczna

8.

7 stycznia 2019 r,

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

9.

10 stycznia 2019 r.

zebranie rodziców

10.

14 – 27 stycznia 2019 r.

ferie zimowe

11.

18 marca 2019 r.

zebranie rodziców

12.

18 – 23 kwietnia 2019 r.

wiosenna przerwa świąteczna

13.

10-12 kwietnia 2019 r.

egzamin gimnazjalny: środa – piątek; cz. humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza; język obcy nowożytny; cz. I. – 9:00, cz. II. – 11:00
Dni wolne od zajęć edukacyjnych

14.

15 –17kwietnia 2019 r

egzamin ósmoklasisty: poniedziałek – środa; godz. 9:00;
Dni wolne od zajęć edukacyjnych

15.

2 maja 2019 r

dzień wolny od zajęć edukacyjnych

16.

20 maja 2019 r.

zebranie rodziców

17.

13 czerwca 2019 r

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

18.

21 czerwca 2019 r.

zakończenie roku szkolnego

19.

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

ferie letnie

Copyright by G. Piskorz; aktualizacja 20.05. 2019 r.