Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Ważne daty w roku 2019/2020

Krzycko Wielkie, 25.05.2020 r.

 

Zarządzenie nr 4/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

z dnia 25.05.2020 r.

 

w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty … w 2020 r.  zarządzam, co następuje

 

§ 1

             Wprowadzam następujące zmiany w Kalendarzu roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzycku Wielkim:

 

1.

 

Terminy wpisywania przewidywanych ocen rocznych                                                                                                            

               

     25 maja 2020  r. – można wpisywać przewidywane oceny niedostateczne w dzienniku elektronicznym na szaro. 
1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) można wpisywać pozostałe oceny przewidywane w dzienniku elektronicznym na szaro

      5 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 ostateczny termin zmieniania ocen przewidywanych 
od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 18 czerwca 2020 r. (czwartek) termin składania wniosków o egzamin klasyfikacyjny i / lub podwyższający ocenę z godnie z § 72 i § 75 Statutu Szkoły)
19 czerwca 2020 r. (piątek) po godz. 15.00 termin zmiany oceny w dzienniku elektronicznym na czerwono

 

 

2.

 

Egzamin ósmoklasisty

     16 czerwca 2020 r. (wtorek) język polski – godz. 9:00.,
wolne dla klas I-III i IV-VII

17 czerwca 2020 r. (środa) matematyka – godz. 9:00.,
wolne dla klas I-III i IV-VII
18 czerwca 2020 r. (czwartek) język obcy - godz. 9:00.,
wolne dla klas I-III i IV-VII

 

 

3.

 

Terminy dodatkowe egzaminu

     7 lipca 2020 r. (wtorek)   język polski – godz. 9:00
8 lipca 2020 r. (środa)     matematyka – godz. 9:00
9 lipca 2020 r. (czwartek) język obcy – godz. 9:00.

 

 

4.

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla SP

 

 

22 czerwca 2020r. (poniedziałek)

 

5.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

 

 

26 czerwca 2020 r. zakończenie roku szkolnego


6.

 

Ferie letnie

 

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

 

7.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

 

 

do 31 lipca 2020 r.

 

8.

 

 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

 

 

do 31 lipca 2020 r.

 

9.

 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

 

 

do 31 lipca 2020 r.

     
                                                                                                           
§ 2

                                                                           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ

W KRZYCKU WIELKIM

 

          Podstawa prawna:
           
-    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
    poz. 432, z późn. zm.);
-     rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

 Lp.

 

DATA

 

WYDARZENIE

 

1.

2 września 2019 r

rozpoczęcie roku szkolnego

2.

12 września 2019 r. godz. 17:00

 

zebranie rodziców

3.

30 września –

2 października 2019r.

 

rekolekcje

4.

14 października2019r.

Dzień Edukacji Narodowej

5.

1 listopada 2019 r.

Wszystkich Świętych

6.

10 listopada 2019 r.

Maraton poetycki – Krzycko wieś 100 recytatorów)

  7.

 

11 listopada 2019 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

8.

18 listopada 2019 r. godz. 17:00

zebranie rodziców

 

9.

 

23-31 grudnia 2019 r.

zimowa przerwa świąteczna

10.

 

1 stycznia 2020 r.

Nowy Rok

11.

6 stycznia 2020 r.


Święto Trzech Króli

12.

20 stycznia 2020 r. godz. 17:00

zebranie rodziców

 

13.

 

27.01 – 9.02. 2019 r

 

ferie zimowe

 

14.

16 marca 2020 r. godz. 17:00

zebranie rodziców

15.

 

9 – 14 kwietnia 2020r.

wiosenna przerwa świąteczna

16.

 

21-23 kwietnia 2020r.

Egzamin „ósmoklasisty”: wtorek - środa – czwartek: j. polski (godz. 9:00), matematyka (godz. 9:00), j. obcy (godz. 9:00).

17.

1 maja 2020 r.

Święto Pracy

18.

3 maja 2020 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

19.

 

11 maja 2020 r. godz. 17:00

zebranie rodziców

20.

 

11 czerwca 2020 r.

Boże Ciało

21.

 

26 czerwca 2020 r.

zakończenie roku szkolnego

17.

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

ferie letnie

18.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

21-23.04.2020 r.

12.06.2020 r.

 

 

Copyright by P. Hamrol; aktualizacja 26.06. 2020 r.