Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Kółka i zajęcia dodatkowe w roku 2017/2018

Dzień tyg.

Godziny

Nazwa zajęć

Dla kogo

Prowadzący

Poniedziałek

1420 - 1550

Kółko informatyczne

ogólnodostępne

G. Piskorz

Wtorek

715 - 800 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z j. polskiego
(biblioteka)
kl. II, III gim. B. Leszkowicz-Barszcz

715 - 800

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

kl. 4b

G. Szymańska

1145 - 1230

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
- praca z uczniem zdolnym

kl. 3a

P. Hamrol

Środa

700 - 745

Zajęcia
z j. angielskiego

klasy 4 - 6

A. Golczak

715 - 800

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z j. polskiego
(biblioteka)

kl. 7 B. Leszkowicz-Barszcz

855 - 940

Kółko geograficzne

kl. III gim.

M. Piskorz

1145 - 1230

Zajęcia sportowe

kl. 4a

A. Kaczmarek

1145 - 1230

Kółko matematyczne

kl. 4a

P. Hamrol

1240 - 1420

Zajęcia umuzykalniające

kl. 1 - 3

I. Górna

1335 - 1420

Kółko
j. angielskiego

ogólnodostępne

T. Kutkowski

1420 - 1535
1 raz w miesiącu

Zajęcie przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

kl. III gim.

M. Piskorz

Czwartek

715 - 800
co drugi czwartek

Zajęcia dodatkowe z matematyki i chemii

kl. III gimn.

B. Cicha

715 - 800
co drugi czwartek
Przygotowanie do woj. konkursu matematycznego ogólnodostępne B. Cicha
1230 - 1315 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
- praca z uczniem zdolnym
kl. 3b G. Szymańska
1325 - 1350 Kółko geograficzno-przyrodnicze ogólnodostępne M. Piskorz
1330 - 1420 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z j. polskiego
kl. 4 - 6 I. Walenczak

1420 - 1550

Zajęcia sportowe,
 (SKS)

chętni

G. Piskorz

Piątek

715 - 800

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z historii i wos

gimnazjum

M. Kośmider

1145 - 1230 Zajęcia sportowe kl. 4b A. Kaczmarek
1230 - 1255 Konsultacje geograficzne ogólnodostępne M. Piskorz

1240 - 1420

Chór

kl. 4 - 7
II - III gim.

I. Górna

 

Copyright by G. Piskorz; aktualizacja 9.06. 2019 r.