Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Nasza PatronkaPatronką szkoły jest Maria Konopnicka, znana poetka i pisarka, autorka między innymi

"Roty" i popularnej bajki "O krasnoludkach i sierotce Marysi".

Hymnem szkoły jest utwór ze słowami wiersza naszej patronki:

JUŻ LIPA ROZTULA

Już lipa roztula słoneczny swój puch

A dalej tam z ula na pracę na ruch.

A dalej tam z ula na pole, na znój.

Piastowe my pszczoły, piastowy my rój.

Ta stara pasieka na plon czeka nasz.

My lecim od wieka z łąk kwietnych i pasz.

My lecim od wieka i plon niesiem swój.

Piastowe my pszczoły, piastowy my rój.

I brzęczy, i radzi złocisty nasz wiec,

jak bożej czeladzi pracować, jak lec.

/Jak bożej czeladzi w ten bratni iść znój…

Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!/bis

Nas budzi świt mglisty, a spędza nas noc,

gdy z lipy ojczystej żar bierzem i moc.

/Moc życia, żar czynu na mir i na bój...

Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!/bis

I w kropli my miodu niesiemy w nasz ul

prastarą woń rodu, co wiedzie się z pól,

/i słodycz my pieśni sączymy w serc zdrój…

Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!/bis

Jest to jedna z najstarszych piosenek ideowo związanych z ruchem harcerskim. Słowa wydrukowano po raz pierwszy w 1895 roku w czasopiśmie „Ster”. Melodia została ułożona przez harcerza-organistę z Poznania o nie ustalonym nazwisku, w pierwszych latach polskiego skautingu (źródło: http://www.bibliotekapiosenki.pl)

Copyright by P. Hamrol; aktualizacja 23.09. 2020 r.