Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Dzień             tygodnia

lekcja

Plan lekcji od 9 września 2019 roku

1

2

3

5

6a

6b

7

8

PONIEDZIAŁEK

1

wf

ew

ew

jp

wf

mat

ja

jn

2

ja

ew

ew

zzw

mat

wf

wf

jp

3

ew

ew

ja

wf

geogr

jp

wf

mat

4

ew

ew

ew

geogr

ja

biol

mat

ja

5

ew

ew

mat

jp

ja

geogr

wf

6

inf d

jp

fiz

7

fiz

Inf d

WTOREK

1

ew

ja

rel

hist

tech

wf

mat

jp

2

ew

ew

ew

mat

rel

jp

biol

hist

3

ew

ew

ew

jp

jp

rel

geogr

mat

4

ew

ew

ew

ja

jp

geogr

chem

edb

5

wf

ja

mat

zzw

geogr

6

Inf d

mat

jp

zzw

7

inf m

chem

ŚRODA

1

wf

ew

ja

mat

jp

rel

jn

fiz

2

ew

ew

ew

rel

hist

zzw

fiz

jp

3

ew

rel

ew

jp

wf

mat

wf

hist

4

ew

ew

ew

plast

mat

jp

ja

wf

5

ew

biol

muz

ja

chem

wos

6

wf

inf m

hist

mat

ja

7

inf m

jp

CZWARTEK

1

rel

ew

ew

ja

wf

jp

hist

jn

2

ew

ew

ew

jp

hist

muz

jn

wf

3

ew

ew

ew

tech

rel

wf

plast

jp

4

ew

ew

ew

mat

plast

tech

biol

rel

5

ew

ew

rel

biol

plast

jp

mat

6

inf d

rel

biol

7

mat

inf m

PIĄTEK

1

ja

ew

ew

hist

wf

jp

wf

mat

2

wf

rel

ew

ja

jp

mat

muz

jp

3

rel

ew

ew

jp

zzw

wf

hist

chem

4

ew

ja

rel

muz

mat

hist

ja

wf

5

ew

wf

ja

ja

jp

wos

6

Inf m

rel

ja

7

inf d

rel

 


                          Wychowawstwa i przydział sal lekcyjnych

                                  w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

KLASA

WYCHOWAWCA

NUMER SALI

1.

I

mgr Piotr Hamrol

19

2.

II

mgr Grażyna Szymańska

26

3.

III

mgr Jolanta Marcinek

21

4.

V

mgr Dominika Ratajczak

16

5.

VI a

mgr Agnieszka Golczak

13

6.

VI b

mgr Izabela Górna

14

7.

VII

mgr Iwona Walenczak

27

8.

VIII

mgr Alicja Kaczmarek

31

 

 

Copyright by P. Hamrol; aktualizacja 26.06. 2020 r.