Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Dzień             tygodnia

lekcja

Plan lekcji od 1 września 2020 roku

1

2

3

4

6

7a

7b

8

PONIEDZIAŁEK

1

    ew

ew

ew

jp

ja

fiz

mat

wos

2

ew

ew

ew

 przyr

hist

mat

jp

fiz

3

ew

ew

ew

Ja

jp

jp

fiz

mat

4

ew

ew

ew

wf

mat

hist

ja

jn

5
mat

wf

ja

jn

hist

6

jn

zzw

wf

7

   plast

inf

wf

WTOREK

1

ew

ew

rel

tech

biol

geogr

jp

mat

2

ew

ew

ew

przyr

geogr

jp

mat

rel

3

Ja

ew

ew

rel

jp

jp

hist

edb

4

ew

rel

Ja

jp

inf

wf

geogr

zzw

5

    ew    Ja
    ew

inf

    hist

biol

chem

jp

6

mat


  chem

wf

ja

7

wf

inf

ŚRODA

1

ew

ew

ew

jp

muz

mat

fiz

hist

2

ew

ew

ew

plast

jp

rel

chem

fiz

3

ew

ew

ew

wf

rel

fiz

mat

jp

4

ew

rel

ew

ja

wf

jp

jp

mat

5
ja

wf

muz

chem

6mat

ja

biol

wf

7

biol


     wf

CZWARTEK

1

ew

ew

ew

ja

jp

jn

rel

geogr

2

ew

ew

ew

jp

ja

jp

hist

jn

3

ew

Ja

ew

wf

mat

geogr

ja

jp

4

rel

ew

Ja

zzw

zzw

ja

mat

jp

5

Ja

ew

rel

tech

wf

jp

chem

6

    mat

wf

    mat

jn

ja

7

    inf

wf


PIĄTEK

1

ew

ew

ew

hist

wf

muz

jp

mat

2

ew

ew

ew

muz

jp

chem

biol

wos

3

ew

ew

ew

wf

rel

mat

plast

jp

4

ew

ew

ew

jp

plast

hist

ja

rel

5


     rel

wf

mat

wf

geogr

ja

6

mat

   zzw

rel

biol

7

    rel

wf


 

                          Wychowawstwa i przydział sal lekcyjnych

                                  w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

KLASA

WYCHOWAWCA

NUMER SALI

1.

I


mgr Iwona Walenczak-Lucerek21


2.

II

mgr Piotr Hamrol


19


3.

III

mgr Grażyna Szymańska


26


4.

IV

mgr Alicja Kaczmarek


16


5.

VI

mgr Dominika Ratajczak


31


6.

VII a

mgr Agnieszka Golczak


13


7.

VII b

mgr Izabela Górna


14


8.

VIII

mgr Barbara Cicha


27


 

 

Copyright by P. Hamrol; aktualizacja 23.09. 2020 r.