Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

Relacje z ostatnich wydarzeń

Rok szkolny 2020/2021

Nowości w krzyckiej szkole

W czasie wakacji w szkole i na jej terenie przeprowadzono prace budowlano-remontowe, niektóre z nich o historycznym charakterze, ponieważ dbanie o czystość wód Jeziora Krzyckiego i Rowu Krzyckiego jest naszym świętym obowiązkiem i najwyższą formą patriotyzmu.


Wybudowano:

   1) nową sieć kanalizacyjną od sali gimnastycznej, do kotłowni, nowej kuchni, biblioteki i „starej” szkoły (5 nowych studzienek),

   2) skanalizowano „nową” szkołę,

   3) skanalizowano Orlik,

   4) dwa nowe przyłącza wody, od „starej” i „nowej” szkoły,

   5) zajezdnię autobusową,

   6)wejście i wjazd dla osób niepełnosprawnych do szkoły,

   7) chodnik do sali wiejskiej,

   8) wjazd do szkoły (35 metrów).


Wyremontowano:

   1) dwa filary podtrzymujące daszek nad wejściem do szkoły,

   2) zawory w hydrantach szkolnych,

   3) zawory i rury wodociągowe w szkole,

   4) wymalowano muzeum szkolne,

   5) witryny muzealne,

   6) odświeżono lamperię na korytarzach,

   7) odświeżono wejście nr 3,

   8) zamontowano 2 dozowniki, 4 wieszaki na papierowe ręczniki,

   9) nawierzchnię boiska szkolnego (asfaltowanie),

   10) chodnik przed salą gimnastyczną i przy boisku szkolnym,

   11) wymyto ścianę przy wejściu głównym,

   12) naprawiono daszek nad wejściem głównym,

   13) wymalowano murek przed szkołą,

   14) naprawiono wejście do biblioteki i na boisko.


W czasie wakacji Biblioteka Szkolna realizowała Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego zakupiono 242 książki

i wprowadzono je do systemu e-biblio (p. Barbara Leszkowicz-Barszcz).


Pracownia informatyczna wzbogaciła się o nowe 23 laptopy, które do pracy przygotował p. P. Hamrol.

 

Rok szkolny 2019/2020
22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi
(zdjęcia)

Uczniowie klasy 2 wykonali plakaty na temat "Chrońmy naszą Ziemię". Prace te pokazują i przypominają, jak ważne dla nas wszystkich, jest dbanie o naszą planetę Ziemię, czyli także o nas samych. Powinniśmy prowadzić ekologiczny styl życia, czyli, świadomie korzystać z wody, energii, transportu, segregować odpady, rozsądnie dokonywać zakupów, no i opiekować się przyrodą. Pamiętajmy o tym!

Tak Marta Bortel z klasy 2
przygotowała się do powitania "Wiosny"1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. O "Wyklętych" pamiętamy również w krzyckiej szkole.

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole.
(zdjęcia)

Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w sercach małego dziecka i są bardzo ważnymi osobami w jego życiu. Dlatego, Dzień Babci i Dziadka obchodzimy w naszej szkole bardzo uroczyście. Uczniowie klasy 1Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim przygotowali specjalny dla nich program artystyczny, recytowali wiersze i śpiewali piosenki. W przygotowanym programie artystycznym wnuczęta wyraziły swoją miłość i wdzięczność do ukochanych osób. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem Niejednej babci i dziadkowi zakręciła się łza w oku. Następnie dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom przygotowane samodzielnie upominki i laurki z pięknymi życzeniami. W dalszej części uroczystości niecodzienni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Mamy tradycyjnie przygotowały wyśmienite pieczywo, przepięknie udekorowały stoły i salę przez co stworzyły uroczystą atmosferę, aby zaproszeni goście poczuli się odpowiednio dowartościowani. Za pomoc i zaangażowanie w życie klasy i szkoły należą się im szczególne wyrazy uznania i serdeczne podziękowania.

Pełne radości i uśmiechu twarze babć i dziadków pokazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile razem z wnukami. To były naprawdę wyjątkowe momenty, pełne radości i dumy.
Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony w naszej placówce czas na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i Babć oraz Dziadków.

Finał pierwszego turnieju gry w szachy
W finale wystąpiła Basia Walkowiak i Julek Reszczyński. Lepsza okazała się Basia, która pokonała Julka.
Gratulacje!!!

Ptasie stołówki

Klasa 2 - pomaga ptakom

Tej zimy, uczniowie klasy drugiej, na terenie boiska szkolnego, umieścili karmniki i dokarmiają ptaki. Wiedzą, co można do nich wkładać, a czego nie wolno podawać ptakom. Systematycznie umieszczają w nich smakołyki, aby ptasie stołówki nigdy nie były puste. Podglądają i relacjonują, jak to, zwłaszcza sikorki, odwiedzają karmniki. Przypominamy, że warto pomagać ptakom także przy swoich domach. Wiosną odwdzięczą się nam pięknym śpiewem. Zachęcamy!

28 Finał WOŚP w Krzycku Wielkim
(zdjęcia)

 12 stycznia 2020 roku odbył się w Krzycku Wielkim 28 Finał WOŚP zorganizowany przez nauczycieli, Radę Rodziców i uczniów miejscowej szkoły podstawowej. W tym roku organizatorzy położyli nacisk na aktywność i edukację, dlatego o 14:00 aż w trzech miejscach rozpoczęło się „granie”:

w sali sportowej – odbywał się turniej tenisa stołowego, który cieszył się dużym zainteresowaniem (udział wzięło 38 zawodników w dwóch kategoriach:
a) dorośli: I miejsce – G. Woźniak, II miejsce – A. Poloch, III miejsce – S. Piotrowski;
b) dzieci: I miejsce – P. Skrzypczak, II miejsce – J. Pracharczyk, III miejsce D. Skrzypczak);

a Orliku – odbywał się bieg sztafetowy „Policz się z cukrzycą”, w którym uczestniczyło 78 biegaczy; razem przebiegli oni 186 km, a najdłuższy dystans pokonali: R. Marcinek – 19,6 km, T. Marcinek – 16,2 – km, a spośród kobiet H. Królikowska – 7,2 km;

Sali Wiejskiej – odbywały się pokazy sportowe (np. teakwondo, z naszą szkolną mistrzynią K. Kicińską, i żużla, z utalentowanymi juniorami D. Ratajczakiem i B. Tomiakiem).

Wolontariuszami „Orkiestry” w czasie jej trwania czy grania byli: M. Grygiel, K. Kicińska, M. Skorupińska, N. Szwarc, K. Wańska i M. Budziński.

W „granie” zaangażowali się także strażacy z OSP w Krzycku Wielkim, którzy pod dowództwem  M. Płócieniczaka przeprowadzili szkolenia z:

pierwszej pomocy, użycia defibrylatora (zwrócono uwagę mieszkańcom, że znajduje się on w OSP i można dzwonić po pomoc do strażaków),

jak ustrzec się przed czadem, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę.

Z kolei p. I. Płócieniczak opowiedziała zebranym o cukrzycy typu 1 wśród dzieci i o tym, jak uchronić się przed  tą chorobą.

Wspaniały popis dały również dzieci ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzycku Wielkim. Zaprezentowały się m.in. chór szkolny „Tęcza”, kółko taneczne oraz kabaret szkolny „Cokolwiek”.

W czasie tej wielogodzinnej imprezy można było skorzystać z kawiarenki oraz posilić się ciastem i herbatą.

 Finał imprezy „Światełko do Nieba” stanowił pokaz laserowy przygotowany prze firmę Visual Sensation z Krzycka Małego, który wywarł na zebranych wielkie wrażenie.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten niezwykły 28 Finał: głównej organizatorce p. A. Kaczmarek i wspierającym ją nauczycielom (I. Górnej, G. Piskorzowi, J. Zającowi, T. Furmańczakowi,
B. Leszkowicz-Barszcz i L. Barszczowi), p. R. Koniecznej oraz Radzie Rodziców, OSP w Krzycku Wielkim, p. I. Płócieniczak oraz uczniom Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej.

Nauka gry w szachy


(zdjęcia)

Pierwszy turniej szachowy uczniów klasy 2. Gracze to:

1. Janowicz Marta
2. Kędziora Jan
3. Lipelt Gabriela
4. Marcinkowski Patryk
5. Pindara Aleksandra
6. Poloch Aleksandra
7. Reszczyński Julian
8. Roszak Maja
9. Thiel Adam
10. Walkowiak Barbara

Sędzia to Magdalena Ratajczak

Do finału zakwalifikował się Julian Reszczyński i Barbara Walkowiak, a rozstrzygnięcie nastąpi 22 stycznia.

                                                                      Dlaczego warto, aby dzieci uczyły się gry w szachy?
Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Biorąc pod uwagę powyższe, można określić, w jakich płaszczyznach szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka: 1. Rozwój zainteresowań – dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość; 2. Aktywność twórcza – specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie. Dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie odpowiedzialność; 3. Rozwijanie pamięci i uwagi – główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji w sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej elementów. Cała szachownica zostaje ukształtowana w przestrzenno-czasową postać. Towarzyszy temu rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji; 4. Myślenie logiczno-wyobrażeniowe – ludzie myślą czasami za pomocą wyobrażeń, które są obrazami psychicznymi rzeczywistych doznań zmysłowych i ten właśnie rodzaj myślenia gra szachowa rozwija najpełniej; 5. Rozwój pozytywnych sfer osobowości – szachy wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia; 6. Konsekwencja i wytrwałość w działaniu – dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku, podczas gdy ich rówieśnicy bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności; 7. Aspekty wychowawcze – można je rozpatrywać w kategoriach kary i nagrody. Czymże innym jak nie karą jest przegrana? W dodatku wymierzona natychmiast i adekwatnie do czynu. To samo można powiedzieć o nagrodzie, jaką bez wątpienia jest dla młodego człowieka zwycięstwo, osiągnięte dzięki sile własnego umysłu. Czymże więc są szachy? W naszym rozumieniu to nic innego, jak narzędzie stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtujące jego osobowość i pozwalające na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku.

Kolędowanie Flażolecistów

Chętni uczniowie w sobotę 11 stycznia 2020 roku, udali się do Poznańskiej Bazyliki Archikatedralnej na XXIV "Kolędowanie Flażolecistów" pod hasłem Śladami Trzech Króli. W spotkaniu wzięło udział ponad tysiąc uczniów z całej Wielkopolski, którzy wykonali 10 kolęd. Po kolędowaniu udaliśmy się do Muzeum Instrumentów, które mieści się na Starym Rynku.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                     Jan Paweł II

Dziękujemy wszystkim za dobro i serce okazane podczas zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci z więzienia w Krzywańcu.


Oto efekty zbiórki:


-16 paczek pieluch

- 4 paczki płatków kosmetycznych

- 34 paczki chusteczek nawilżanych

-4 paczki chusteczek higienicznych

-5 szamponów

-2 płyny do kąpieli

-2 oliwki

-4 szczoteczki do zębów

-1 gąbka

-1 paczka patyczków higienicznych

- 1 krem pielęgnacyjny

-2 mydełka

-1 kubek niekapek

- 1 komplet łyżeczek

-2 komplety talerzyków

-3 bloki

-1 kolorowanka

-1 paczka farb

- 2 paczki plasteliny

-1 paczka markerów

-4 bluzki

-2 pary legginsów

-3 pary skarpetek

-3 body

-1 komplet bucików

- 1 dresik

                                                                                                                                        

                                                                                                                 DZIĘKUJEMY KL. 6A Z WYCHOWAWCĄ

Udostępniony post na Facebooku

 

"Dziady" Adama Mickiewicza


Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie klasy 7 wystawili „Dziady” Adama Mickiewicza. Przedstawienie odbyło się 28 listopada w godzinach wieczornych. Na spektakl zaproszeni zostali rodzice uczniów oraz grono pedagogiczne. Wszyscy zwrócili uwagę na wspaniałą scenografię, w  której przygotowaniu pomogli  ojcowie dwojga uczniów. Młodzi artyści odegrali swe role doskonale za co otrzymali wielkie brawa i bardzo dobre oceny z j. polskiego.

Kolorowa świetlica i Światowy Dzień Życzliwości.

                                                                                                                    (zdjęcia)
W świetlicy szkolnej zrobiło się ostatnio bardzo kolorowo! A wszystko za sprawą dzieci, które wzięły udział w akcji „Kolorowe Dni Świetlicy”. Od środy do piątku dzieci przychodziły ubrane w barwy jesieni. Dodatkowo 21 listopada obchodziliśmy w naszej świetlicy „Światowy Dzień życzliwości i Pozdrowień”, aby podkreślić jak ważne dla każdego człowieka jest: potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy innym.

Realizacja przez uczniów klasy 2 zajęć „Biologia metodą eksperymentu” z projektu „Przyjazna Szkoła”
(zdjęcia)

 

Grupa uczniów klasy drugiej w roku szkolnym 2019/2020 dalej realizuje zajęcia „Biologia metodą eksperymentu” z projektu „Przyjazna szkoła”.

Projekt ten przeznaczony jest dla uczniów przejawiających zainteresowania i uzdolnienia przyrodnicze. Polega na poszerzeniu i pogłębieniu wiadomości i umiejętności, rozwijaniu pomysłowości w myśleniu i działaniu oraz przekazaniu uczniom w nowy, atrakcyjny sposób treści z zakresu biologii. Zajęcia „Innowacji i eksperymentów” opierają się głównie na działalności praktycznej uczniów

- doświadczeniach: stawianiu pytań-problemów, hipotez, przewidywaniu wyników, przeprowadzeniu eksperymentu,  oraz ustaleniu przez uczniów wyników uzyskanych podczas eksperymentu i porównania  z przyjętą hipotezą. Ma pobudzać uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwinąć ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji przyrodniczej. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Takie zajęcia o charakterze badawczym, laboratoryjnym, dające namiastkę pracy przyrodnika-naukowca, przybliżają dzieciom proste metody badawcze, zapoznają je „od kuchni” z podstawami biologii, fizyki i chemii, a także wyposażają w umiejętności, które pozwolą im brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

14 listopada - Światowy Dzień Diabetyka

(zdjęcia)

Z tej okazji w naszej szkole na dużej przerwie odbyła się akcja "Kącik Diabetyka", w czasie której wolontariusze (panie Płócieniczak i Marcinkowska) mówili o cukrzycy i związanych z nią zagrożeniach. Organizatorzy, współpracując ze Stowarzyszeniem SŁODKA JEDYNKA rozdawali ulotki, balony, smycze oraz zdrową żywność.  Dzieci chorujące na cukrzycę TYPU 1 mówiły o tym, jak się żyje z tą chorobą. Pielęgniarka M. Małuszek  mierzyła z kolei nauczycielom i pracownikom szkoły poziom cukru.

Akcja była wspaniała, gratulujemy Organizatorom pomysłu!


XXV RAJD JESIENNY

W sobotę 9 listopada 2019 roku, została przeprowadzona jubileuszowa, XXV edycja Rajdu Jesiennego organizowanego przez PTTK-MKKT „Łaziki” Włoszakowice.

Rajd odbywa się dla uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Mimo deszczowej aury na metę rajdu, która znajdowała się tradycyjnie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim, pieszo i rowerami spieszyło 177 uczestników z Bukówca Górnego, Dąbcza, Jezierzyc Kościelnych, Kościana, Leszna, Mosiny, Skarżynia, Witoszyc i Włoszakowic. Zanim jednak turyści wyruszyli na trasę złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalili znicze przed tablicą rozstrzelanych na placu 21 Października we Włoszakowicach oraz pomnikiem „Poległym za naszą i waszą wolność” w Krzycku Wielkim. Po dotarciu do miejsca docelowego na przemoczonych i zziębniętych wędrowców czekały gorące napoje oraz ciepły posiłek. Nie zabrakło też kilku konkurencji zręcznościowo-sprawnościowych oraz konkursu krajoznawczego pod hasłem „Odzyskanie przez Polskę niepodległości”. Rywalizacja, przebiegająca w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-3 oraz starsi), jak zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników rajdu. 

Wyniki poszczególnych konkurencji:

Konkurs krajoznawczy: kl. 1-3 – 1. Barbara Walkowiak, 2 Piotr Stanisławski, 3. Maria Stanisławska,

4. Marta Janowicz, 5. Bartosz Mikołajewicz, 6. Zuzanna Kaczmarek; starsi – 1. Zofia Hajndrych, 2. Julian Zyber, 3. Kacper Poloszyk, 4. Adam Tomkiewicz, 5. Jakub Gorwa, 6. Iwona Borowska

Kto szybciej: kl. 1-3 – 1. Wojciech Schmidt, 2. Franciszek Majer, 3. Zuzanna Kaczmarek;

starsi – 1. Damian Ratajczak, 2. Barbara Kostańska, 3. Iwona Adamek

Przekładanka: kl. 1-3 – 1. Milena Rydlichowska, 2. Weronika Homa, 3. Paulina Schmidt;

starsi – 1. Łukasz Rydlichowski, 2. Iwona Adamek, 3. Alan Bogiewicz

Ile wyrzucisz: kl. 1-3 – 1. Barbara Lipowa, 2. Barbara Walkowiak, 3. Zuzanna Kaczmarek; s

tarsi – 1. Kaja Majorek, 2. Nina Zyber, 3. Stanisław Kaczmarek

Kozioł: kl. 1-3 – 1. Wojciech Schmidt, 2. Helena Jurga, 3. Zuzanna Kaczmarek;

starsi – 1. Iwona Matuszewska, 2. Patrycja Jurga, 3. Iwona Adamek

 

Podczas zakończenia imprezy nagrodzono najlepszych w konkursach i zaproszono wszystkich na kolejną, ostatnią już w tym roku „łazikową” imprezę, którą będzie XXVI Złaz Mikołajkowy z metą na terenie leśniczówki Koczury (7 grudnia). Ponadto każdy z rajdowiczów otrzymał znaczek rajdowy, a drużynom wręczono dyplomy uczestnictwa.

 

BUDUJ. PROGRAMUJ. BAW SIĘ.

(zdjęcia)

(filmik_1)

(filmik_2)

 

Uczniowie klasy ósmej na zajęciach rozwijających kreatywność w ramach programowania i robotyki pracują nad konstruowaniem inteligentnych robotów.

JIMU Robot to interaktywna zabawka, która umożliwia naukę programowania poprzez zabawę. Można zbudować samochód, robota poruszającego się na gąsienicach, a nawet pingwina czy fokę, a następnie sterować nim zdalnie przy pomocy kontrolera lub zaprogramować dla niego własne ruchy! Każdy zestaw umożliwia zbudowanie kilku sugerowanych przez producenta modeli, ale także realizowanie własnych, nowatorskich pomysłów.
JIMU robot to także świetna zabawa również dla dorosłych. Pozwala zrozumieć w jaki sposób tworzy się oprogramowanie w dzisiejszych czasach oraz choć na chwilę spojrzeć na świat oczami dziecka. Sprawne poruszanie się w środowisku nowych technologii to w dzisiejszych czasach kluczowa umiejętność. Nauka programowania uczy logicznego i kreatywnego myślenia, precyzyjnego opisywania pomysłów, konsekwentnego dążenia do celu czy pracy zespołowej. Są to kompetencje ponadczasowe, przydatne w wielu branżach nie tylko informatycznych.
W zależności od wybranego zestawu, roboty JIMU wykonują różne akcje, np.: omijają przeszkody, wykrywają i przenoszą przedmioty, poruszają się po wyznaczonej trasie. Każdy z nich zawiera jednostkę główną - mikrokomputer odpowiedzialny za sterowanie robotem, serwomotory, czyli obrotowe silniki elektryczne odpowiedzialne za poruszanie się robota oraz setki klocków do budowy.
Animowana instrukcja 3D dostępna jest w bezpłatnej aplikacji (w języku polskim) na tablet lub smartfon z systemem Android lub iOS. W kolejnych etapach pozwoli ona także na sterowanie robotem i programowanie go w języku Blockly (Scratch).

 

Pamiętamy o naszych pomnikach

(zdjęcia)

W dniu 25 października uczniowie kl. 8 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim, wzięli udział w akcji: „Pamiętamy o naszych pomnikach”.  Klasa świetnie przygotowała się do zadania przynosząc ze sobą:  miotły, grabki, worki na śmieci, rękawiczki, znicze, kotyliony i aparat fotograficzny. Najpierw ósmoklasiści starannie uprzątnęli teren wokół rzeźby prymasa Andrzeja Krzyckiego, a następnie zadbali o otoczenie pomnika: "Poległym za naszą i waszą wolność" w Krzycku Wielkim.  Pod każdym z ww. obiektów pojawiły się znicze i kotyliony z biało – czerwonymi wstążkami. Uczniowie nie zapomnieli również o tablicy upamiętniającej Mariana Niedźwiedzińskiego – wieloletniego kierownika szkoły w Krzycku Wielkim, twórcy słynnego wiejskiego teatru "Kalina". 

DZIEŃ PIECZONEJ KIEŁBASKI

(zdjęcia)

Dnia 20 października obchodziliśmy "Dzień Pieczonej Kiełbaski". Uczniowie mieli okazje przyjść z rodziną do szkoły
i wspólnie się bawić. Można było zakupić pyszną kiełbaskę z grilla i w ten sposób wspomóc zakup lektur do biblioteki szkolnej. Dzieci i rodzice startowali w konkurencjach przygotowanych przez starszych uczniów. Zostały rozegrane także mecze piłki ręcznej: dziewczyny kontra mamusie, chłopaki kontra tatusiowie. Zwycięskie drużyny rywalizowały o pierwsze miejsce. Niestety mamusie musiały uznać wyższość tatusiów. Gratulacje!

Dziękujemy Michale!

(zdjęcia)

15 października naszą szkołę odwiedził wspaniały gość, artysta, wokalista, twórca zespołu „Ich Troje” Michał Wiśniewski, znany chociażby z takich przebojów jak: „Powiedz”, „Zawsze z tobą chciałbym być”, „Razem, a jednak osobno”, „Keine Grenze”…

Jego spotkanie z uczniami, nauczycielami i rodzicami miało bardzo emocjonalny, wręcz osobisty charakter, dlatego było bardzo poruszające, bo Michał mówił o swoich doświadczeniach, zwycięstwach i porażkach, podkreślając, jak ważni są rodzice w życiu dziecka, jak trzeba ich szanować i kochać, i jak niszczący jest ich brak. Przestrzegł również młodzież przed zjawiskiem hejtu, pokazując na swoim przykładzie, ile jest w nim bezsensownego zła i nienawiści i jak niszczy on życie innych ludzi. Prosił także, by dzieci oraz młodzież uważali na to, co piszą i czytają w sieci, ponieważ konsekwencje często „głupich” wpisów mogą być dramatyczne.

Michał namawiał wszystkich, by mieli odwagę być sobą, by nie poddawać się przeciwnościom, przeszkodom i dostrzegać w życiu to, co jest naprawdę ważne i cenne. Zebrani zadawali mu pytania o życie, twórczość, dzieci, dzielili się własnymi doświadczeniami, by lepiej poznać artystę, który niewątpliwie swoją postawą, sposobem myślenia, wrażliwością zaskoczył kilku obecnych na sali sceptyków, pokazując klasę samą w sobie.

Na koniec podarował przywiezione przez siebie prezenty, a rodzicom bilety na koncert.

Ostatnia część spotkania miała już spontaniczny charakter, były zdjęcia, luźne rozmowy oraz  wyrazy uznania.

                                                                                        Pasowanie pierwszoklasistów

                                                                                                           (zdjęcia)

 

W dniu 16 października 2019 roku odbyła się w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzycku Wielkim uroczystość „Pasowania na ucznia pierwszej klasy”. W pasowaniu uczestniczyli uczniowie I klasy z rodzicami, zaproszeni goście, dyrektor szkoły, nauczyciele  i uczniowie pozostałych klas naszej szkoły.

         Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, uczniowie otrzymali także pamiątkowe dyplomy przygotowane przez wychowawcę klasy oraz symboliczne upominki. Rada Rodziców jak zwykle ufundowała dla pierwszaków  wyprawki. Tradycyjnie miały miejsce okolicznościowe życzenia i pamiątkowe upominki składane przez uczniów starszych klas naszej szkoły młodszym koleżankom i kolegom. Pierwszaki zaprezentowały się także w swoim pierwszym na forum społeczności szkolnej programie artystycznym.

         Następnie wszyscy przeszli pod lipę, gdzie miało miejsce pasowanie na uczniów I klasy symbolicznym „ogromnym ołówkiem” dokonane przez Dyrektora Szkoły.

         Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście, uczniowie klasy pierwszej ich rodzice oraz nauczyciele spotkali się na wspólnym poczęstunku, który przygotowały mamy pierwszaków.

Uczniowie I klasy z pewnością będą długo pamiętać dzień pasowania.

DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

15 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kubusia Puchatka. Zadaniem uczniów było przynieść ulubionego pluszową zabawkę. Można było zakupić babeczkę przygotowaną przez uczniów. Na jednej z przerw wszyscy tańczyliśmy wspólnie dla Kubusia. Do zabawy włączali się najmłodsi jak i najstarsi razem z nauczycielami.

Dzień Edukacji Narodowej
(zdjęcia)

Dzień Nauczyciela obchodzony jest co roku 14 października. Data ta jest nieprzypadkowa, upamiętnia bowiem rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowania jej przez Sejm Rozbiorowy właśnie 14 października 1773 roku. Stąd jest to Dzień Edukacji Narodowej.
-"
Dzień Edukacji Narodowej to jeden z tych dni w trakcie roku, kiedy uwaga nas wszystkich skupia się na polskiej szkole, na nauczycielach, na uczniach. To jest dzień, w którym na szczęście wszyscy polskiej szkole dobrze życzą. Życzą, aby nauczyciele pracowali jak najlepiej, aby byli zadowoleni ze swojej pracy i aby efekty tej pracy przynosiły dobre efekty, aby dzieci i młodzież uczący się w naszych szkołach byli zadowoleni, ale także zdobywali nowe umiejętności" – powiedział minister Piontkowski.

 

                                                                                 SUKCES TRZECIOKLASISTÓW

                                                                                                   (zdjęcia)

11 października chłopcy z klasy 3 wzięli udział w Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej. W szranki stanęło sześć drużyn: trzy z SP Włoszakowice, drużyna ze Starkowa i drużyna z Jezierzyc Kościelnych. Chłopacy rozegrali cztery mecze- wszystkie zwycięskie! Nic dziwnego, że po tak wspaniałej walce zajęli I miejsce. Gole dla naszej drużyny strzelili: Adam Deluga, Michał Cichoszewski, Wojtek Schmidt i Darek Kowalski.

Wszystkim chłopakom z klasy 3 serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!

Krzycko pamięta – 17 września!

„I święcić będą nam potomni po 1 września 17…”

Jacek Kaczmarski

Dnia 17 września 2019 r. pod pomnikiem „Poległym za Wolność naszą i Waszą” spotkała się grupa mieszkańców, by upamiętnić wkroczenie wojsk sowieckich na ziemie polskie we wrześniu 1939 r. Obecni, wśród których byli: sołtys wsi Krzycko Wielkie N.Walkowiak, dyrektor SP w Krzycku Wielkim L. Barszcz, polonistka B. Leszkowicz-Barszcz, uczennica B. Walkowiak, K. Kurpisz i M. Kurpisz, wspominali postać zamordowanego w Katyniu mieszkańca Krzycka Wielkiego Franciszka Jęśkowiaka.

                                                           
                                                                                                              

Żużlowcy z Krzycka

 

 

 Od kilku lat  żużel w Krzycku (Małym jak i Wielkim) staje się częścią historii tych miejscowości. Nie tylko dlatego, że mieszka tu już legendarny prezes Unii Leszno, czasami pojawia się równie legendarny trener „Byków”, ale i za sprawą wspaniałych juniorów z Krzycka Wielkiego, którzy są nadzieją leszczyńskiego klubu. Zaczęło się od K. Pludry, którego dzieło kontynuuje w Krzyckiej szkole D. Ratajczak: uczestnik finału Indywidualnych Mistrzostw Świata juniorów w Danii, gdzie zajął 6. miejsce, Indywidualnych Mistrzostw Czeskiej Republiki w klasie 250 cc - 3 miejsce indywidualnie i 1 miejsce w parze z Oskarem Paluchem; Pucharu Ekstraligi w Zielonej Górze - 1 miejsce. Obecnie walczy o Puchar Polski z szansami na wygraną (w klasyfikacji generalnej zajmuje 2 miejsce). 
Trzymamy kciuki i życzymy wygranej!
           

 Znalezione obrazy dla zapytania Damian Ratajczak

 

 

 

 

 

 

Obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Krzycku Wielkim

 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 4:40 wyciem syren, którym towarzyszyła szczególna oprawa zapewniona zarówno przez strażaków z OSP w Krzycku Wielkim, jak i  przez motocyklistów z Leszna, zorganizowanych przez ks. M. Denisiuka i M. Niemczyka. Następnie zgromadzeni wysłuchali archiwalnego nagrania komunikatu Polskiego Radia o wybuchu II Wojny Światowej. Po nim wspólnie odśpiewali hymn państwowy, a poczet sztandarowy wciągnął na maszt biało-czerwoną flagę. Nastrój chwili podkreślił wiersz W. Broniewskiego Żołnierz polski w wykonaniu nauczycielki B. Leszkowicz-Barszcz.

 L. Barszcz powitał zebranych i wyjaśnił, że spotykamy się w Krzycku, by tak jak mieszkańcy w 1939 r. czuwać i z niepokojem oczekiwać tego, co miało się wydarzyć. Ale czuwanie zebranych było tym razem wspominaniem również naszych ofiar, wśród których byli sołtys J. Przeradzki (rozstrzelany 21 października we Włoszakowicach), proboszczowie Węcławski (zmarł na skutek ran odniesionych w czasie kampanii wrześniowej), M. Balcerek (więzień Dachau) oraz F. Jęśkowiak (zamordowany w Katyniu). L. Barszcz dodał, że 1 września symbolizuje również 50 lat braku pełnej suwerenności: to w domyśle 17 września, wygrana wojna, która okazała się przegraną, to czasy wojny domowej, stalinowskiego terroru, Poznański Czerwiec i czasy „miękkiego” socjalizmu. Dodał, że 50 lat musieli Polacy czekać na przełom i możliwość otwartego mówienia, czym naprawdę był 1 września 1939 roku.

L. Barszcz podziękował wszystkim, którzy mimo tak wczesnej pory przybyli pod pomnik na uroczystość organizowaną przez dyrektora, nauczycieli, uczniów i członków OSP w Krzycku Wielkim. Wśród zebranych obecni byli m.in. Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, radna Dorota Langner, sołtys Krzycka Wielkiego Natalia Walkowiak, sołtys Sądzi Zenon Poloch, kandydatka na posłankę Joanna Nawrot, przewodnicząca Rady Rodziców Renata Konieczna oraz ks. Marek Denisiuk.

Po tych słowach B. Leszkowicz-Barszcz przypomniała, jak wyglądał 1 września 1939 r. w Krzycku Wielkim, jak wyglądała ucieczka i ewakuacja Polaków, a po dwóch tygodniach ich dramatyczny powrót do domu, by po kilku miesiącach  przeżyć wysiedlenie do Generalnej Guberni. Nauczycielka zaprezentowała także sylwetkę zamordowanego sołtysa i powstańca wielkopolskiego J. Przeradzkiego, jednego z najznamienitszych przedstawicieli naszej społeczności. Mottem do wypowiedzi polonistki krzyckiej szkoły były słowa C. K. Norwida, przepięknie wyśpiewane przez S. Borysa w piosence „Popiół i diament”: „Czy popiół tylko zostanie i zamęt… czy na dnie popiołu zostanie gwiaździsty diament, wiekuistego zwycięstwa zaranie.” I właśnie o takim diamencie mówiła B. Leszkowicz-Barszcz, wydobywając pamięć o nim z zamętu i popiołu II Wojny Światowej.

Po tej opowieści uczniowie: A. Kot oraz C. Homa zarecytowali wiersz W. Broniewskiego „Dwugłos”, którego kluczowymi słowami były: Pogarda, Odwaga i Miłość.

Po recytacji L. Barszcz przypomniał sylwetki wspomnianych już mieszkańców, ale mówił też o tych niemieckich sąsiadach, którzy zachowali się godnie i okazywali pomoc Polakom: wstawiali się za nimi, pomagali ukrywać zwierzęta domowe (relacja K. Kurpisz), ostrzegali (relacja G. Niedźwiedzińska), a nawet bronili wotywnej XIX-wiecznej figury przed zniszczeniem przez rozfanatyzowaną młodzież z Hitlerjugend (relacja ks. M. Balcerek). Jako pedagog zwrócił uwagę na to, jak podatna na manipulację jest młodzież i jak łatwo „niektórym pedagogom” przejąć rząd dusz nad młodymi ludźmi, dlatego tak ważne jest wychowywanie w duchu wolności, braterstwa i miłości.

Na koniec dyrektor wspomniał jeszcze o wstrząsającym epizodzie opowiedzianym przez p. Gertner, to historia „rozstrzelania nierasowych psów” na oczach ich właścicieli w Sądzi.   Dyrektor  szkoły zaproponował upamiętnienie tego wydarzenia, zwracając uwagę na jego symbolikę: mord rozpoczął się bowiem od nierasowych psów, a następni mieli być  nierasowi ludzi.

 Cyryl Homa, recytując fragmenty wiersza K. K. Baczyńskiego „Mazowsze”:  „Gdy w boju padnę, o daj mi imię, moja ty twarda, żołnierska ziemio…” , uwydatnił sens tego spotkania, które przywraca imiona i twarze poległych krzyckich bohaterów.

Po tych słowach głos zabrali zaproszeni gości. Jako pierwszy przemówił Wójt Gminy Włoszakowice p. Robert Kasperczak,  który docenił wagę tego spotkania, chwil zadumy i namysłu nad własną historią, a przede wszystkim docenił odwagę pamiętania o swoich bliskich i czytania ich życia z perspektywy wielkiej historii. „To budujące i ważne” – powiedział.

Następnie głos zabrała J. Nawrot, która również podziękowała za te lokalne obchody i pamięć o bohaterach i ofiarach.

Po wystąpieniach gości B. Leszkowicz-Barszcz nawiązała do motta znajdującego się na pomniku „ Poległym za Naszą i Waszą Wolność”, podkreślając, że spotkaliśmy się nie przeciwko komuś, ale w imię prawdy i miłości, w imię umiłowania wolności. Ponieważ represje nazistowskie dotknęły w sposób szczególny powstańców wielkopolskich i ich rodziny, miejscową inteligencję i działaczy społecznych spotkanie zakończyła wspólna modlitwa za wszystkich poległych za sprawę narodową. Poprzedziła ją  „Litania pielgrzymska” A. Mickiewicza zaśpiewana przez Cz. Niemena: „Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich niewolników, wygnańców, i pielgrzymów Polskich. Wybaw nas Panie.”

Uroczystość zakończyło przesłanie z wiersza W. Broniewskiego: „Miną lata, zdeptany będzie przez prawo łeb węża/ Może we wrogu odnajdziemy brata/ Może sercami będziemy zwyciężać.”, a słowa piosenki M. Grechuty „Wolność” wspaniale oddały ducha i ideę naszego spotkania:

„Wolność to diament do oszlifowania
A zabłyśnie blaskiem nie do opisania.”


 


Rok szkolny 2018/2019

 

Podsumowanie roku sportowego 2018/2019

 

    Mijający rok szkolny należy zaliczyć za niezwykle udany. Podobnie jak w roku ubiegłym nasi uczniowie reprezentowali nasza szkołę na szczeblu gminnym, powiatowym i rejonowym wywalczając dla szkoły 1 miejsce w gminie w rywalizacji pomiędzy wszystkimi szkołami gminy. Nagrodą za to jest możliwość zakupu sprzętu sportowego dla szkoły za kwotę 2 000 zł. Nagrodę ufundował Urząd Gminy Włoszakowice.

    Do czołowych sportowców zaliczyć można:
Daniela Hałupkę, Kacpra Tyczyńskiego, Oskara Kulasa, Krystiana Białasika, Oskara Ratajczaka, Amadeusza Walkowiaka, Alana Malepszego. Wymienieni uczniowie zostali uhonorowani  specjalnymi nagrodami ufundowanymi przez firmę WernerKenkel w Krzycku Wielkim.

    Sportowcami szkoły zostali: w kategorii młodszej - Wiktoria Michalak, w kategorii starszej - Alan Malepszy

 

Gminny Turniej Piłki Ręcznej

(zdjęcia)

    W dniu 13 czerwca 2019 r. na sali we Włoszakowicach zorganizowany został Gminny Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców.

Nasze drużyna wywalczyły dwa pierwsze miejsca! Gratulacje!

 

Gminny Turniej Piłki Nożnej "Orlik 2019"

 (zdjęcia)

           W dniu 4 czerwca na Orliku w Krzycku Wielkim zorganizowaliśmy gminny turniej piłki nożnej dla dziewcząt. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje Bukówca Górnego, Włoszakowic i Krzycka Wielkiego. Nasze dziewczęta zajęły 1 miejsce, 2 - SP Włoszakowice, 3 - SP Bukówiec Górny

 

 

Gminny Turniej Siatkówki

 (zdjęcia)


            W dniu 24 maja, we Włoszakowicach zorganizowany został gminny turniej siatkówki dziewcząt i chłopców. W rozgrywkach

brały udział cztery szkoły.            Nasze reprezentacje zajęły:

dziewczęta miejsce 2

chłopcy miejsce 1

Brawo!

 

 

Finał szkolnego MasterChefa

 (zdjęcia)


            23 maja 2019 roku odbył się finał I-szej edycji szkolnego MasterChefa. W zmaganiach brały udział uczennice:

- Aleksandra Grygiel (klasa 6)- Eliza Lorenz (klasa 6)

- Marta Mejza (klasa 8)

- Julia Kostrowska (klasa 8).

            Uczestniczki musiały wykonać przystawkę (własnego pomysłu), danie główne (baza to gulasz ) oraz deser (tiramisu). Mogły korzystać z różnych, wystawionych produktów. Liczył się na pierwszym miejscu smak, następnie podanie i inwencja twórcza uczestniczek. Całość przygotowała i prowadziła pani Grażyna Szymańska z pomocą pani Marii Piskorz, które zasiadły także w jury, a przy ocenie pomogła im  pani Magdalena Wojtyna.

            Po wnikliwej ocenie przygotowanych dań, pierwszym szkolnym MasterChefem 2019 została Eliza Lorenz i w nagrodę otrzymała frytownicę ufundowaną przez sklep MyCenter z Włoszakowic.

            Natomiast WiceMasterChefem 2019 została Julia Kostrowska, a nagrodę, piękną książkę z polskimi przepisami ufundowała restauracja „Stodoła” z Bukówca Gornego. Sponsorami nagród były również Grażyna Szymańska oraz Maria Piskorz.

            Gratulacje!

 

 

Rozszerzenie ścieżki przyrodniczej


 

            Postanowiliśmy, że wokół szkoły stworzymy ścieżkę przyrodniczą. Mamy piękne okazy drzew, które kolejno oznaczamy i opisujemy, aby każdy uczeń mógł go nazwać i poznał więcej wiadomości na jego temat. Przed wejściem do szkoły, mamy piękny okaz sosny czarnej.

            W dniu „Patronki Szkoły”, 23 maja, została odsłonięta tablica informacyjna, którą wykonało Nadleśnictwo Włoszakowice, z pomocą pana Marka Wąsowicza, a zabezpieczenia jej i umocowania podjął się SKR Włoszakowice, a zwłaszcza pan Kazimierz Kurpisz. Po plebiscycie uczniów na imię dla sosny wybrano „Sosna Radosna”, które zaproponowała uczennica Aleksandra Pawlak.

            Dbajmy o nasze piękne drzewa, gdyż wiemy jaką wartość mają dla każdego z nas.

 

 

Niezwykła wystawa

(zdjęcia)


            

Przez ponad tydzień uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z wystawą prac plastycznych uczennicy klasy ósmej – Mai Błaszkowskiej.

            Impulsem do wystawy stał się, przeprowadzony dwa lata temu przez siostrę Wiktorię, w ramach zadania domowego z języka polskiego, wywiad z ciekawą osobą. Dołączone do niego prace wywarły na czytających ogromne wrażenie i utwierdziły przekonaniu, że rysunki powinny ujrzeć światło dzienne.

            Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej rodziny państwa Baszkowskich powstała imponująca wystawa prac Mai. Rysunki wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko uczniów, nauczycieli i rodziców, ale także mieszkańców naszych miejscowości, biorących udział w wyborach do Europarlamentu.

            Choć sama autorka z wielką skromnością wypowiadała się o swoich pracach, wystawa spowodowała, że już kilkoro uczniów przyniosło swoje prace, pytając, czy zasługują na taką wystawę.

 

 

 

Konkurs kulinarny „MasterCheff”

 (zdjęcia)

            Pierwszy raz w naszej szkole odbywa się konkurs kulinarny „MasterChef”. Przystąpili do niego następujący  uczniowie: Eliza Lorenz (kl.6), Ola Grygiel (kl.6), Olga Bogacz (kl.6), Maks Nabywaniec (kl.6), Marta Mejza (kl.8), Julia Kostrowska (kl.8) i Amadeusz Walkowiak (kl.8). Każdy uczestnik musiał wykonać wybrane przez siebie danie główne oraz deser.  Dania przygotowane przez wszystkich uczestników były bardzo smaczne i ciekawe, do tego bardzo pięknie podane. Wszyscy się świetnie spisali i jury miało naprawdę bardzo trudny wybór. Jednak do ścisłego finału, który odbędzie się 23 maja przeszli: Marta Mejza, Julia Kostrowska, Ola Grygiel i Eliza Lorenz. Życzymy im powodzenia.

 

 

 

 

 

 
„Przerwa na czytanie”

            (zdjęcia)

10 maja 2019 roku uczniowie, nauczyciele, pracownicy naszej szkoły oraz rodzice wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”.

            Wiktoria Błaszkowska z klasy 3 gimnazjum zaprojektowała i wykonała piękny plakat, propagujący w naszej szkole zarówno „Tydzień Bibliotek”, jak i akcję czytelniczą.

            Tego dnia już przed lekcjami do udziału w akcji zachęcał pan Dyrektor, czytając książki z grupą uczniów.

            Na trzeciej i czwartej przerwie uczniowie, do których dołączyli wychowawcy, nauczyciele i rodzice, czytali w wybranych przez siebie miejscach ulubione książki. Czytaniu towarzyszyły również transparenty i plakaty z hasłami zachęcającymi do czytania książek, np.:

„Kiedy książki czytasz,/ każdą chwilą się zachwycasz”.

„Pierwszaki książki czytają/ i w ten sposób świat poznają.”

„1,2,3 – klasa do czytania – to my!”

„Klasa ósma w naszej szkole/ czyta książki w pełnym zespole.”

             W akcji wzięły udział 202 osoby! Uczniom bardzo spodobał się taki sposób spędzania przerw międzylekcyjnych, dzięki któremu na nowo odkryli radość czytania, znaleźli przyjazne miejsca do czytania w szkole i wokół niej, np. na trawnikach, przed wejściem do szkoły, na boiskach, w cieniu wierzby czy pod szkolną lipą Roztulanką.

Gminny Plebiscyt Sportowy

Czwartkowy wieczór 7 marca upłynął w reprezentacyjnej Sali Trójkątnej włoszakowickiego Pałacu Sułkowskich pod znakiem Gali Sportu podsumowującej Plebiscyt Sportowy 2019. Impreza, której głównym organizatorem był Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji, odbyła się już po raz trzeci.

            Uroczystą galę poprowadził kierownik GOSiR Arkadiusz Szymczak, który w imieniu wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka przywitał wszystkich zaproszonych gości: radnych gminy z przewodniczącym Kazimierzem Kurpiszem na czele, sekretarz gminy Karolinę Chlebowską, dyrektorów okolicznych szkół, uczestników plebiscytu, członków kapituły oraz pozostałych zgromadzonych.

            W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, aby zostać laureatem Plebiscytu Sportowego należało przejść dwa etapy. Pierwszy z nich – niezmiennie – polegał na wybraniu (spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów) reprezentantów pięciu konkursowych kategorii. Pewne zmiany nastąpiły dopiero w drugim etapie, w którym poza tradycyjnym głosowaniem sms, swoje głosy (nie znając wyników głosowania sms) oddawała również specjalnie powołana Kapituła Plebiscytu Sportowego. Każdy z jej członków ustalał swoją subiektywną hierarchię uczestników, od pierwszego do ostatniego miejsca (za pierwsze miejsce przyznając 10 pkt, za drugie 9 itd.). Po zsumowaniu wszystkich głosów ustalano procentowy wynik każdego kandydata w stosunku do całości (podobnie jak w przypadku głosowania sms). Na koniec uśredniano otrzymane wyniki, wyłaniając laureatów poszczególnych kategorii.

W skład kapituły wchodzili: Robert Kasperczak, Daniel Piasecki, Dariusz Walczak, Marcin Ginter, Grzegorz Piskorz, Grzegorz Trojanowski, Jan Husiatyński, Kazimierz Jankowiak, Marek Wąsowicz, Bogdan Sujecki, Henryk Kiciński, Rafał Jagodzik, Marek Kot, Leszek Jagodzik, Henryk Jagodzik, Grzegorz Mierzyński, Wiesława Walkowska, Tomasz Gorwa, Jan Kot i Arkadiusz Szymczak.

            Sportowcem Roku 2018 został Piotr Mierzyński. Nagrodę w jego imieniu odebrał ojciec Grzegorz Mierzyński. Na kolejnych miejscach uplasowali się:

Krzysztof Dąbkowski

Dawid Lipowy

Mikołaj Poloch

Przemysław Jankowiak

Marta Mierzyńska

Tomasz Pawłowski

Łukasz Hałupka

Artur Krawczyk

Piotr Mądrzak

Liczba głosów sms oddanych w tej kategorii to 1015.

            Młodzieżowcem Roku 2018 (dzieci do 18 roku życia) została Klaudia Kicińska. Na kolejnych miejscach uplasowali się:

Jagoda Grześkowiak

Eryk Nowak

Jakub Bednarczyk

Alan Malepszy

Karolina Janiszewska

Kacper Pludra

Blanka Mierzyńska

Damian Ratajczak

Bartosz Kubacki

Amadeusz Wróblewski

Filip Kaminiarz

Liczba głosów sms oddanych w tej kategorii to 2202.

            Warto zauważyć, że spośród nominowanych młodzieżowców, połowa (6) to wychowankowie naszej szkoły w Krzycku Wielkim.

            Trenerem Roku 2018 został Tomasz Gorwa. Nagrodę w jego imieniu odebrała Klaudia Kicińska. Na kolejnych miejscach uplasowali się:

Łukasz Stachowiak

Jacek Matecki

Hubert Szkudelski

Bartłomiej Budner

Jędrzej Zając

Liczba głosów sms oddanych w tej kategorii to 768.

            Działaczem Roku 2018 został Sebastian Piotrowski. Nagrodę w jego imieniu odebrał Marius Sujecki. Na kolejnych miejscach uplasowali się:

Piotr Majchrzak

Krzysztof Kaczmarek

Barbara Dąbkowska

Wiesława Walkowska

Grzegorz Trojanowski

Leszek Jagodzik

Liczba głosów sms oddanych w tej kategorii to 719

            Drużyną Roku 2018 został UKS Sokolik z Bukówca Górna. Nagrodę w imieniu drużyny odebrał trener Łukasz Stachowiak wraz z zawodniczką Aldoną Kot. Na kolejnych miejscach uplasowały się następujące zespoły:

UKS ZSO Włoszakowice

SPR Włoszakowice Junior Młodszy

Grotniki Team

SPR Włoszakowice Młodzik

GKS Włoszakowice Junior Młodszy

SPR Włoszakowice Dzieci

Liczba głosów sms oddanych w tej kategorii to 471

            Tak jak w poprzednim roku przyznano również dwie Nagrody Specjalne za działalność na rzecz lokalnego sportu. Otrzymali je Antoni Kaczmarek, wieloletni dyrektor szkół w Bukówcu Górnym i Dłużynie oraz nauczyciel wychowania fizycznego, oraz Ryszard Łopusiewicz – nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice, który przez 28 lat kierowania tą instytucją wspierał finansowo i organizacyjnie wiele imprez sportowych i rekreacyjnych.

Pod koniec gali wójt Robert Kasperczak wygłosił okolicznościowe przemówienie, gratulując w nim wszystkim nagrodzonym. Głos zabrała również radna Irena Przezbór, która wręczyła Arkadiuszowi Szymczakowi „złoty mikrofon” za profesjonalne poprowadzenie imprezy. Warto wspomnieć, że o oprawę muzyczną wydarzenia zadbał miejscowy zespół Bedrock Blues.

D.J, A. Szymczak

 

 

Szkolna Grupa Wsparcia Rodziców

 

Z inicjatywy rodziców i p. dyrektora zawiązała się w szkole Grupa Wsparcia, której celem jest organizowanie spotkań rodziców, w czasie których wymieniają się i dzielą oni swoją wiedzą, doświadczeniami w radzeniu sobie z trudnościami, takimi jak choroba dziecka czy trudności w nauce. Najważniejsze jest to, by rodzice czuli, że nie są samotni, że mogą spotkać się z innymi rodzicami i porozmawiać o swoich problemach, a także uwrażliwić szkołę na pewne sytuacje, zagrożenia czy niebezpieczeństwa. Pierwsze spotkanie uświadomiło wszystkim, jak ważna jest to inicjatywa i że rodzic, szczęśliwy rodzic, jest jednym z kluczy do sukcesu edukacyjnego dziecka (rozumianego bardzo szeroko).

LB

 

 

Zajęcia artystyczno- ekspresyjne, czyli sztuka, kreacja i artterapia

 

W krzyckiej szkole rozpoczęły się zajęcia artystyczne, które prowadzi p. Angelika Krall-Świetlik, a ich opiekunem dydaktycznym jest p. Barbara Leszkowicz-Barszcz. Co drugi czwartek spotykają się uczniowie z artystką, by rozwijać swoją wrażliwość, uczyć się ekspresji i kreatywności, łączyć sztukę wysoką z użytkową, stąd malowanie poduszek, koszulek, tworzenie dzieł bliskich każdemu uczestnikowi.

LB

 

Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej klas 4 - 6

(zdjęcia)

    Turniej miał miejsce we Włoszakowicach w dniach 21 lutego 2019.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna dziewcząt z naszej szkoły, a chłopcy miejsce 2 - gratulacje!Od św. Walentego do Andrzeja Krzyckiego

(Walentynki w krzyckiej szkole)

(zdjęcia

)            W tym roku „Walentynki” miały w krzyckiej szkole szczególny charakter, ponieważ tego dnia prawie wszyscy uczniowie i nauczyciele przyszli ubrani na czerwono, a Rada Rodziców przygotowała słodkie niespodzianki. Nie zapomniano o patronie, którego wspaniały i stary obraz (słynący z cudownych uzdrowień) znajduje się w krzyckim kościele. Przypomniano o działającym w parafii Bractwie św. Walentego, który opiekował się chorymi i niósł miłosierdzie.

Tego dnia już z samego rana uczniów witała p. Alicja Kaczmarek (opiekunka Samorządu Uczniowskiego), która zbierała pocztę walentynkową. Nowa tradycja pozwala bowiem widzieć w miłości również jej wymiar czysto ludzki, radość i zabawę. Ale Dzień Zakochanych jest bardzo bliski naszej społeczności także ze względu na prymasa Andrzeja Krzyckiego, który jako pierwszy Polak pisał wspaniałe – oczywiście po łacinie – wiersze miłosne. Przypomniały je uczennice klasy szóstej w czasie happeningu na dużej przerwie, recytując z p. dyrektorem utwory Criciusa. Punktem kulminacyjnym były oczywiście „walentynki” wręczane przez uczennice gimnazjum.

 

 

 

Radość i dramat

zdjęcia

W poniedziałek 28 stycznia 2019 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej apel podsumowujący 27 Finał WOŚP i tragiczne wydarzenia w Gdańsku. Na początku dyrektor Leszek Barszcz podziękował wszystkim uczniom za wspaniały spontaniczny udział w 27-Finale, aktywność, wrażliwość i współtworzenie wyjątkowego wydarzenia. Podziękował głównym organizatorom: p. Alicji Kaczmarek, p. Izabeli Górnej, p. Grzegorzowi Piskorzowi i przewodniczącej Rady Rodziców p. Renacie Koniecznej za zaangażowanie i nadzorowanie całego projektu. Podziękował także OSP w Krzycku Wielkim za wielkie zaangażowanie, rodzicom, bez udziału których niemożliwa byłaby ta impreza, oraz nauczycielom, którzy wsparli działania Orkiestry: p. Barbarze Leszkowicz-Barszcz i Joannie Dolczewskiej.

Następnie p. Alicja Kaczmarek poinformowała uczniów o zebranej kwocie, wyniku licytacji oraz wręczyła wolontariuszom dyplomy i podziękowania.

Drugą część spotkania rozpoczął p. Dyrektor od nawiązania do tego, co stało się w Gdańsku, czyli zabójstwa prezydenta tego miasta, a zarazem wolontariusza WOŚP Pawła Adamowicza. To wstrząsające wydarzenie położyło się cieniem na wspaniałą, pokojową dobroczynną imprezę. To zamach na ideały SOLIDARNOŚCI, pokojowej rewolucji zmieniającej „oblicze nie tylko tej ziemi”. Dlatego tak ważne jest, żeby być wyczulonym na nienawiść, by chronić tolerancję, wolność i godność człowieka, by nie dać się zniewolić złu, przemocy wobec innych. Dyrektor przypomniał, że wolni ludzie, wolni Polacy to nasze wielkie dziedzictwo, którego jednym z najważniejszych fundamentów jest wielka idea miłosierdzia. Dodał także, że wśród nauczycieli jest kilku, którzy czynnie włączyli się w latach 80-tych w walkę o wolną Polskę, dlatego tak ważne jest ich zdaniem chronienie dziedzictwa SOLIDARNOŚCI, do którego należy także orkiestra.

Pan Dyrektor zapowiedział również, że w szkolnym muzeum stworzymy ekspozycję poświęconą mieszkańcom, którzy w latach 80 walczyli o wolną Polskę, by idee solidarności na trwałe zagościły w polskiej szkole.

Do wystąpienia p. Dyrektora nawiązała p. Renata Konieczna, przewodnicząca Rady Rodziców, która powiedziała, że właśnie wolontariat, działanie dla dobra innych, myślenie o najsłabszych i najbardziej pokrzywdzonych przez los jest najpiękniejszą odpowiedzią na to, co się wydarzyło w Gdańsku. Czynienie dobra czyni nas ludzkimi, dlatego zapowiedziała wspieranie funkcjonowanie wolontariatu w szkole.

Po tym wystąpieniu p. Dyrektor jeszcze raz podziękował wszystkim za stworzenie wyjątkowego wydarzenia, podkreślił, że jest dumny z postawy zarówno uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców.

 

 

WOŚP 2019

(zdjęcia)

    

            Tegoroczna „Orkiestra” w Krzycku Wielkim pod każdym względem była wyjątkowa, a jej skala i charakter zaskoczyły wszystkich. Wielkie granie rozpoczęło się już o 13:00 turniejem tenisa stołowego, który prowadził p. Grzegorz Piskorz. Jednym z uczestników był Wójt Gminy Włoszakowice p. Robert Kasperczak. O 15:00 rozpoczęło się zasadnicza część imprezy, którą prowadziła p. Alicja Kaczmarek z p. Izabelą Górną. Wszystkich zebranych powitał dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej p. dr Leszek Barszcz wraz z przewodniczącą Rady Rodziców p. Renatą Konieczną, przypominając nie tylko o celu, ale i o idei wolności, tolerancji, solidarności, z których zrodziła się „Orkiestra”.

Pierwszym punktem programu był pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy, który prowadził p. Szymon Pracharczyk (OSP Krzycko Wielkie) – prosty i czytelny przekaz wzbudził duże zainteresowania (zebrani mogli później sami ćwiczyć – pod kierunkiem prelegenta - na fantomie resuscytację).  

Następnie zaprezentowały się znakomite „Sokoliki” z Bukówca Górnego, które prowadził p. Dariusz Wandolski. Wspaniały poziom i profesjonalizm zachwycił zebranych. Kolejną część stanowił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 'BLUE BRASS BAND' z Włoszakowic wraz z wszystkimi sekcjami „Mażoretek TWINS”, których popisy również wzbudziły podziw uczestników imprezy.

            Kolejnym punktem programu był, zorganizowany przez strażaków z OSP w Krzycku Wielkim (Macieja Płócienniczaka i Mariusza Kniewla), pokaz, jak chronić się przed działaniem czadu i jaką rolę odgrywają czujniki. W tym celu przygotowano specjalne mini-laboratorium, w którym można było zobaczyć, jak funkcjonuje w pomieszczeniach zamkniętych wentylacja, jak rozchodzi się czad i co trzeba w praktyce zrobić, by uchronić się przed zatruciem. Po pokazie można było podejść do prelegentów i dokładnie zapoznać się z tematem. Inną atrakcją przygotowaną przez strażaków dla dzieci była możliwość przejazdu samochodem strażackim.

W czasie trwania „Orkiestry” można było kupić kawę i ciasto, które przygotowali rodzice uczniów naszej szkoły, można było zrobić sobie zdjęcie w fotobudce zbudowanej przez Stowarzyszenie „Krzycka Wyspa Marzeń” (p. Milena Hermanowicz), zwiedzić szkolne muzeum, po którym oprowadzała p. Barbara Leszkowicz-Barszcz czy usiąść na prawdziwym motocyklu żużlowym naszego ucznia Damiana Ratajczaka – utalentowanego juniora „Byków”.  

Na scenie w tym czasie występowali uczniowie naszej szkoły, którzy zgłosili się do konkursu z cyklu „Mam talent”. Do udziału w nim zgłosiło się 30 uczestników, których występy oceniało jury. Były popisy wokalne, taneczne, instrumentalne i kabaretowe. Pierwsze miejsce zajął kabaret szkolny (Kamil Łukaszewski, Cyryl Homa, Kamila Wańska, Damian Ratajczak i Mikołaj Majchrzak), drugie – Kamil Łukaszewski (za rolę Mariolki), trzecie Marika Rachmajda – za wykonanie piosenki.

Kulminacyjnym punktem „Orkiestry” były licytacje, które w tym roku miały rekordowy charakter – 1600 zł.

Orkiestra skończyła grać w Krzycku około godz. 19:00. Pani Alicja Kaczmarek podziękowała wszystkim uczestnikom, darczyńcom, współorganizatorom za udział, pracę i okazane serce. Wszyscy tego dnia czuli satysfakcję, że impreza – 27 Finał miał wyjątkową oprawę i klimat. Udało się zebrać 8000 zł., ale równie ważna była atmosfera przyjaźni, otwartości i radości.

Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wspierali ten wyjątkowy 27 FINAŁ WOŚP w Krzycku Wielkim:

·         „Strefa Dobrego Smaku”

·         „Stodoła”

·         „Riposta”

·         „Orchidea” – Daria Tyrała

·         Katarzyna Weiss

·         „Odnowa” – Anna Kenkel

·         Szymon Przezbór

·         „Szoguny”

·         „Góra Wrażeń” – Dariusz Piskorz

·         „Grom” – Dominik Tyczyński

·         MatBud – Mateusz Kubiak

·         AMD – drukarnia Andrzej Martynów

·         Nadleśnictwo Włoszakowice

·         Bank Spółdzielczy Włoszakowice

·         Apteka „Lawenda” – Liliana Budzińska

·         „WidziMisię” – Anna Kenkel

·         „Werner Kenkel” Spółka z o.o.

·         Wytwórnia Opakowań – Wojciech Kenkel

·         Piotr Rusiecki

·         Alicja i Ryszard Wielebscy

·         Zyta i Jacek Frankowscy

 

    Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i tym razem impreza cieszyła się olbrzymią popularnością i zainteresowaniem zarówno mieszkańców Krzycka Wielkiego jak i okolicznych miejscowości.

    W otwartym turnieju tenisa stołowego udział wzięło 18 zawodników, w tym jednym z grających w turnieju był wójt gminy Włoszakowice p. Robert Kasperczak.

Turniej wygrał (w kat. starszej) Grzegorz Woźniak, na drugim miejscu uplasował się Sebastian Piotrowski, a na trzecim Arkadiusz Poloch. W kat. młodszej 1 miejsce zajął Paweł Skrzypczak, 2 - Kacper Ratajczak, 3 - Dominik Skrzypczak.

    Sumę, którą udało się nam zebrać w ramach zorganizowanej imprezy to kwota ponad 8 tyś. złotych. Dziękujemy wszystkim organizatorom oraz uczestnikom.

 Stypendia

    W dniu 11 stycznia 2019 r. na uroczystym apelu wręczone zostały najlepszym uczniom stypendia za wyniki w nauce za pierwszy semestr tego roku szkolnego. Nagrody pieniężne uzyskali:

Martyna Zielnica - kl. 5b - średnia 5,38

Łukasz Rydlichowski - kl. 6 - średnia 5,32

Natalia Pawłowska - kl. 6 - średnia 5,25

Amelia Wiśniewska - kl. 6 - średnia 5,16

Kamil Łukaszewski - kl. 7 - średnia 5,39

Cyryl Homa - kl. 7 - średnia 5,2

   Gratulujemy!! i życzymy równie dobrych wyników na koniec roku szkolnego. Warto również zauważyć, że wielu naszych uczniów było bardzo blisko granicy od której otrzymuję się stypendium. Mamy nadzieję, że również oni na końcu roku szkolnego uzyskają średnią 5,2 lub wyższą :).

 

 

 

 

 

 

 Jasełka

    (zdjęcia)

   Dzień 21 grudnia 2018 roku (piątek) nie był takim zwykłym dniem nauki szkolnej. Od rana dawało się odczuć odświętną atmosferę, inaczej ubrani uczniowie, zapachy potraw, gwar i pośpiech. Właśnie w tym dniu - ostatnim przed przerwą świąteczną miały się dziać podniosłe rzeczy. Cała społeczność szkolna zgromadziła się na sali wiejskiej, gdzie uczniowie klasy 6 wystawili wspaniałe jasełka pod kierownictwem p. Tomasza Dyby. Uroczystość uświetniały kolędy śpiewane przez  chór szkolny pod kierownictwem p. Izabeli Górnej.

   Po jasełkach głos zabrał ks. kanonik Artur Rembalski oraz dyrektor szkoły p. dr Leszek Barszcz. Po nich nastąpiła chwila rozstrzygnięcia konkursów świątecznych, a następnie wszyscy wszystkim składali życzenia dzieląc się opłatkiem.

 
Gminny Turniej Tenisa Stołowego kl. 4-6

(zdjęcia)

       W dniu 18 grudnia zorganizowany został w naszej szkole kolejny turniej , tym razem dla uczniów klas młodszych (4 - 6 ). Tym razem przybyły reprezentacje szkół: Bukówiec Górny, Dłużyna, Krzycko Wielkie, Włoszakowice. Dla najlepszych zawodników ufundowane zostały przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach medale i puchary, które wręczył dyrektor szkoły p. dr Leszek Barszcz.

Wyniki:

kat. dziewczęta

1 miejsce - Iga Linka (Włoszakowice)
2 - Magdalena Ratajczak (Krzycko W.)
3 - Wiktoria Michalak (Krzycko W.)
4 - Amelia Wiśniewska (Krzycko W.)
5 - Maja Wawrzyniak (Włoszakowice)
6 - Antonina Mocek (Bukówiec G.)
8 - Daria Borowczak (Dłużna)
8 - Nadia Szady (Bukówiec G.)
10 - Marta Kiełczewska (Bukówiec G.)
10 - Roksana Pukacka (Dłużyna)

kat. chłopcy

1 miejsce - Paweł Skrzypczak (Krzycko Wielkie)
2 - Nikodem Ratajszczak (Dłużyna)
3 - Kacper Rachmajda (Krzycko W.)
4 - Piotr Łeszyk (Krzycko W.)
5 - Igor Praiss (Bukówiec G.)
6 - Kamil Kaczmarek (Bukówic G.)
7 - Krystian Dudziński (Dłużyna)
8 - Krystian Poloch (Bukówiec G.)
9 - Rafał Tyl (Włoszakowice)
10 - Oskar Ratajczak (Dłużyna)
11 - Jakub Anklewicz (Włoszakowice)

 


Gminny Turniej Tenisa Stołowego kl. 7 - 3 g.

(zdjęcia)

        W dniu 17 grudnia 2018 r. zorganizowany został w naszej szkole Gminny Turniej Tenisa Stołowego klas starszych. W rozgrywkach brali udział uczniowie z pięciu szkół w naszej gminie: Bukówca Górnego, Dłużyny, Jezierzyc Kościelnych, Krzycka Wielkiego i Włoszakowic. Nagrody w postaci pamiątkowych pucharów i medali ufundował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, a wręczał je osobiście wójt Gminy Włoszakowice p. Robert Kasperczak.

Wyniki:

kat. dziewcząt - 1 miejsce Marika Walkowiak - S.P. Krzycko Wielkie
2 - Natalia Szulc - S.P. Dłużyna
3 - Marta Mejza - S.P. Krzycko Wielkie
4 - Oliwia Szady - S.P. Krzycko Wielkie
5 - Tamara Andrzejewska - S.P. Dłużyna
6 - Nina Mądrzak - S.P. Włoszakowice
7 - Monika Grabsztynowicz - S.P. Włoszakowice
9 - Agnieszka Grabsztynowicz  - S.P. Włoszakowice
9 - Natalia Łupacka - S.P. Dłużyna
10 - Nadia Lipowa - S.P. Bukówiec Górny
12 - Domika Grycz - S.P. Bukówiec Górny
12 - Aleksandra Wojciechowska - S.P. Bukówiec Górny

kat. chłopców - 1 miejsce  Jakub Szykulski - S.P. Jezierzyce Kościelne
2 - Kacper Ratajczak - S.P. Krzycko Wielkie
3 - Kacper Waligóra - S.P. Krzycko Wielkie
4 - Marek Lipowy - S.P. Bukówiec Górny
5 - Marcin Nowaczyk - S.P. Krzycko Wielkie
6 - Antoni Gregor - S.P.Włoszakowice
7 - Szymon Pieśniak S.P. Dłużyna
8 - Bartek Pukacki S.P. Dłużyna
9 - Bogdan Maciąg S.P. Włoszakowice
10 - Bartosz Stępczak S.P. Bukówiec Górny.
11- Błażej Kot S.P. Bukówiec Górny

 

 


Nasi uczniowie
z których jesteśmy dumni!


Kamila Wańska


 

            W wieku 7 lat zaczęłam swoją przygodę z Taekwondo Olimpijskim w klubie UKS Dragon Długie Stare. Moim trenerem jest Tomasz Gorwa (4 Dan).
Przez kolejne lata zdobywałam coraz większe umiejętności i co roku zdawałam egzamin na stopnie uczniowskie (pas biały, żółty, zielony, niebieski, czerwony).
Jednym z największych moich osiągnięć jest 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików w swojej kategorii.
            4 listopada 2018 roku zdałam egzamin na stopień mistrzowski 1 Dan(czarny pas). Moim egzaminatorem był Prezes Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego Pan Artur Chmielarz (6 Dan).

Należy też wspomnieć, że Kamila należy do jednych z najlepszych sportowców naszej szkoły (reprezentuje szkołę w wielu dyscyplinach sportowych, również w piłce nożnej grając w drużynie chłopców).

Kamili bardzo gratulujemy i życzymy sukcesów sportowych!

Kamila Wańska

 

 

 

 

 

 

 

 
Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

(zdjęcia)


       W dniu 12 grudnia 2018 r. zorganizowany został szkolny turniej tenisa stołowego. Uczniowie startowali w dwóch grupach wiekowych (kl. 4 - 6, 7 - 3 gim.) w kat. dziewcząt i chłopców. W rozgrywkach brało udział ponad 20 zawodników. Turniej więc musiał być rozegrany w dwóch turach na zajęciach dodatkowych w ramach tzw. SKS-u.

W kategorii dziewcząt starszych wyniki przedstawiały się następująco:

1 miejsce - Marika Walkowiak kl. 3 gim
2 - Oliwia Szady kl. 3 gim.
3 - Marta Mejza kl. 8
4 - Kasia Martynów kl. 3 gim

w kategorii dziewcząt młodszych:

1 miejsce - Natalia Pawłowska kl. 6
2 - Amelia Wiśniewska kl. 6
3 - Julia Konieczna kl. 5a
4 - Milena Paul kl. 6

w kategorii chłopców klas 7 - 3 g.

1 miejsce - Kacper Ratajczak kl. 3g
2 - Marcin Nowaczyk kl. 8
3 - Kacper Waligóra kl. 3g
4 - Mateusz Budzinski kl.7

w kategorii chłopców kl. 4 - 6

1 miejsce - Paweł Skrzypczak kl. 5b
2 - Kacper Rachmajda kl. 5a
3 - Igor Kopka kl.6
4 - Maksymilian Nabywaniec kl. 6

 

 


Wyjazd na balet do Wrocławia Dziadek do orzechów


W piątek 7.12.2018 r. chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wyjeździe do opery wrocławskiej na przedstawienie baletowe Dziadek do orzechów. Dla większości uczniów była to pierwsza wizyta w świątyni sztuki.......

Izabela Górna

 

 

Gminny Turniej w Dwa Ognie

(zdjęcia)

        Dnia 6 grudnia 2018 roku odbył się Mikołajkowy Gminny Turniej Dwóch Ogni Dziewcząt klas IV – VI. Do rywalizacji stanęły 4 szkoły z naszej gminy: Bukówiec Górny, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice i Krzycko Wielkie- jako gospodarz imprezy. System gry „każdy z każdym”, mecze trwały po 15 minut -  liczyła się ilość „skutych” zawodniczek w tym czasie. Spotkania były bardzo wyrównane i odbywały się według zasady fair play. Po zakończeniu rozgrywek,  szkoły uplasowały się na następujących miejscach:

I – Włoszakowice

II – Krzycko Wielki

III – Jezierzyce Kościelne

IV – Bukówiec Górny.

            Każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom, drużyny na podium otrzymały puchar i medale. Nagrody osobiście wręczył wójt naszej gminy pan Robert Kasperczak. Fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

            To nie wszystkie atrakcje tego miłego dnia. Wszystkich uczniów  odwiedził Św. Mikołaj, który częstował słodyczami.

 

            Poza tym w szkole były sprzedawane muffinki, które dzień wcześniej piekły w szkolnej kuchni mamy naszych uczniów. Pomysłodawcą akcji była Rada Rodziców. Zarobione w ten sposób pieniądze (900 zł) zasiliły konto Samorządu Uczniowskiego.

A.K.

 Norwid wrócił do szkoły

 

 

Po wielu latach Cyprian Kamil Norwid, wielki romantyczny poeta, wrócił znowu do naszej szkoły. Jego wspaniała myśl, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” została zawieszona na korytarzu szkolnym. Piękny napis wykonała i zaprojektowała firma Werner Kenkel, za co bardzo dziękujemy właścicielom i pracownikom.

 

 Smakować chemię

(zdjęcia)

„Powiedz mi, to zapomnę.

 Naucz mnie, to może zapamiętam.

 Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

Benjamin Franklin

 

            Czy można zainteresować nauką w dobie wszędobylskich tabletów, smartfonów, komputerów a co za tym idzie portali społecznościowych i tym podobnych ? Od wielu lat stosuję, myślę, że z  powodzeniem zasadę, że naukę taką jak chemię należy „dotknąć”, zobaczyć a niekiedy można a nawet trzeba jej zasmakować. Dzięki nawiązanej współpracy z apteką „Lawenda” i wielkiemu zaangażowaniu zespołu aptecznego : pani Lilianny Budzińskiej, właścicielki apteki oraz pani Magdaleny Kubickiej rokrocznie mam możliwość przeprowadzenia nietuzinkowej lekcji chemii na terenie apteki. Jest to niepowtarzalna okazja „wyprowadzenia” zajęć lekcyjnych z murów szkolnych i pokazania, że CHEMIA JEST WSZĘDZIE. Tegoroczne lekcje odbyły się pod hasłem „ POZNAJEMY CHEMIĘ ORGANOLEPTYCZNIE”.

            W lekcji wzięli udział uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej w Krzycku Wielkim. Poprzedziły ją zajęcia w szkole, podczas których uczniowie poznali sprzęt i szkło laboratoryjne, piktogramy, z którymi spotykają się na co dzień w gospodarstwie domowym. Uczniowie w aptece mieli okazję porównać sprzęt laboratoryjny w szkole z tym, który używany jest w pracy farmaceuty. Z nieskrywaną przyjemnością obserwowałam uczniów prawdziwie zainteresowanych lekcją i w pełni zaangażowanych w jej realizację. Każdy z nich miał okazję poznać zapach smak, wygląd oraz zastosowanie nasion kopru włoskiego, anyżu oraz korzenia lubczyka. Uczniowie mogli poznać zapach i konsystencję hascobazy, podłoża do produkcji kremów, które wytwarzane są na zamówienie na terenie apteki, wazeliny białej i żółtej stanowiących bazę do produkcji maści. Smakowali kapsułki skrobiowe służące jako opakowanie dawki leku przeznaczonego do rozpuszczania,  przyglądali się zjawisku dyfuzji z udziałem nadmanganianu potasu. Ponadto każdy mógł poznać smak mięty, melisy, bazylii, zastosowanie nagietka, głogu, rokitnika i lawendy, rośliny od której zaczerpnięto nazwę apteki. Wielu uczniów w ogrodowych kwiatach rozpoznało nagietka , wielu też miało okazję widzieć go po raz pierwszy.

       Podczas przerwy uczniowie obejrzeli krótki film edukacyjny „ lek oczami dziecka”, natomiast podczas poczęstunku, gdzie królowały jabłka, ciastka i woda z lawendą, cytryną i miętą usłyszeli, jak ważne jest regularne nawadnianie organizmu.

Mieli okazję usłyszeć tez kilka słów na temat Marii Curie- Skłodowskiej, którą szczególnie upodobała sobie pani Lilianna Budzińska.

Lekcja, przy współpracy z panią Lilianną i panią Magdaleną pozwoliły mi udowodnić uczniom, nie tylko, że chemia jest wszędzie ale, że można poznawać ją wszystkimi zmysłami.

 

mgr inż. Barbara Cicha

nauczycielka chemii

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Berlina

 

            W dniu 16.11.2018 r. uczniowie naszej szkoły zwiedzali najwspanialsze muzea Berlina: Pergamonmuseum, Muzeum Egipskie, w których mogli podziwiać arcydzieła świata starożytnego, m.in. skarb Priama, bramę bogini Isztar czy Nefretete.

            Poza tym uczniowie zobaczyli Reichstag, Bramę Brandenburską i Muzeum Holocaustu.

W ten sposób wdrażamy w życie program zwiedzania przez naszych uczniów najważniejszych europejskich muzeów.

 

 

 

Maraton poetycki

„Stu recytatorów na stulecie odzyskania Niepodległości” 11.11.2018 Krzycko Wielkie

godz. 16:00 – 22:00

 

Koncert pierwszy:

1.                  Kazimierz Kurpisz

2.                  Irena Bura

3.                  Barbara Leszkowicz-Barszcz

4.                  Leszek Barszcz

5.                  ks. Artur Rembalski

6.                  Renata Konieczna

7.                  Izabela Górna

8.                  Irena Przezbór

9.                  Franciszek Kostrakiewicz

10.              Wiktor Mierzyński

11.              Alan Apolinarski

12.              Martyna Ratajczak

13.              Bartosz Frąckowiak

14.              Adam Samol

15.              Klaudia Józefczak

16.              Wojciech Mocek

17.              Barbara Walkowiak

18.              Natalia Walkowiak

19.              Aleksandra Poloch

20.              Milena Bortel

21.              Marta Bortel

22.              Daria Bortel

23.              Marta Janowicz

24.              Karolina Wojtyna

25.              Jan Kędziora

26.              Maciej Kędziora

27.              Andrzej Majchrzak

28.              Alicja Błaszczyk

 

Koncert drugi:

29.              Wiktoria Nadtochiy

30.              Maria Rusiecka

31.              Roksana Mierzyńska

32.              Zofia Konieczna

33.              Marcelina Wróblewska

34.              Zofia Kaczmarek

35.              Agata Martynów

36.              Sandra Martynów

37.              Halina Kozłowska

38.              Oliwia Białasik

39.              Tomasz Włodarczyk

40.              Anna Włodarczyk

41.              Władysław Włodarczyk

42.              Maja Hermanowicz

43.              Hubert Hermanowicz

44.              Milena Hermanowicz

45.              Aleksandra Kubska

46.              Rafał Wański

47.              Kamila Wańska

48.              Patrycja Wańska

49.              Marek Wański

50.              Martyna Zielnica

51.              Olena Zielnica

52.              Aleksandra Pawlak

53.              Arkadiusz Szymczak

54.              Oliwia Tajchert

Koncert trzeci:

55.              Otylia Nowicka

56.              Agnieszka Rozwens

57.              Alicja Wielebska

58.              Ryszard Wielebski

59.              Iwona Walenczak-Lucerek

60.              Julia Konieczna

61.              Magdalena Kaczmarek

62.              Nadia Nowacka

63.              Tatiana Poloch

64.              Kinga Poloch

65.              Maria Gromek

66.              Wojciech Piasecki

67.              Tomasz Piasecki

68.              Wiesława Piasecka

69.              Kamil Łukaszewski

70.              Laura Tyczyńska

71.              Antoni Kot

72.              Łukasz Rydlichowski

73.              Oliwia Fic

74.              Cyryl Homa

75.              Barbara Cicha

76.              Agnieszka Walczak

77.              Karolina Walczak

78.              Zuzanna Lipowa

79.              Oliwia Fic (piosenka)

Koncert czwarty:

80.         Marika Rachmajda

81.              Wojciech Marcinek

82.              Paweł Marcinek

83.              Zosia Marcinek

84.              Ryszard Urbańczak

85.              Krystyna Kurpisz

86.              Franciszek Kędziora

87.              Justyna Kędziora

88.              Wiktoria Skopińska

89.               Julia Kostrowska

90.              Marta Mejza

91.              Julia Janowicz

92.              Monika Janowicz

93.              Marian Nowicki

94.              Krzysztof Gordziejewski

95.              Aldona Gordziejewska

96.              Aleksandra Lorek

97.  Maja Błaszkowska

98.  Piotr Kaczmarek

99.  Wiktoria Michalewicz

100.          Maja Wieczorek

101.          Wiktoria Błaszkowska

102.          Marika Walkowiak

103.          Patrycja Drożdżyńska

104.          Justyna Drożdżyńska

105.          Karol Kostrzewa

 

Koncert piąty:

106.                   Aleksandra Wieland

107.                   Maria Piskorz

108.                   Grzegorz Piskorz

109.                   Katarzyna Kaczmarek

110.                   Ewa Kaczmarek

111.                   Marek Wański

112.                   Bożena Marcinkowska

113.                   Miłosz Barszcz

114.                   Natalia Bajon

115.                   Gabriela Drobnik

116.                   Martyna Głowacka

117.                   Maria Kaczmarek

118.                   Jerzy Kołodziej

119.                   Lidia Domagała

120.                   Tomasz Furmańczak

121.                   Matylda Obiegała

122.                   Maciej Fortuna (udostępnione, autoryzowane nagranie)

 

I Krzyckie Poetyckie Pospolite Ruszenie 11.11.2018

 

            Dziękujemy wszystkim za udział w tym zrywie poetyckim. To było coś więcej niż okolicznościowa impreza, to było nasze artystyczne pospolite ruszenie. Ponad sześć godzin recytacji, ponad 120 recytatorów i śpiewaków w wieku od 3 do 90 lat i potęga poezji, która przypomniała nam, co gra w duszy wielu mieszkańców oraz kim jesteśmy.

 

 

Rajd Jesienny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dnia 10 listopada 2018 roku jak co roku odbył się Rajd Jesieny , którego meta znajdowała się tradycyjnie na terenie Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim, był szczególny ze względu na obchodzoną następnego dnia setną rocznicę odzyskania przez Polskę wolności.

Leśnymi drogami przybranymi w jesienne barwy podążało w tym roku ponad 150 turystów z Brenna, Chróściny, Jezierzyc Kościelnych, Kościana, Leszna, Mosiny, Skarżynia, Wilkowic, Włoszakowic i Wschowy. Na mecie rajdu czekały na nich liczne niespodzianki, w tym ciepły posiłek i rozgrzewające napoje, pamiątkowe znaczki rajdowe oraz liczne konkursy z nagrodami. Najważniejszym z nich był oczywiście konkurs krajoznawczy pod hasłem „100 lat Niepodległości", lecz nie zabrakło też konkurencji zręcznościowo-sprawnościowych. Wyniki rywalizacji, toczącej się w dwóch kategoriach wiekowych, przedstawiamy poniżej.

Konkurs krajoznawczy: 1. Wiktoria Wolniczak, 2. Iga Linka, 3. Monika Grabsztunowicz, 4. Zofia Heinrich, 5. Agnieszka Grabsztunowicz, 6. Klaudia Ratajska, 7. Hubert Gorwa

Rzuty lotką

 

 

KALENDARIUM OBCHODÓW 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W KRZYCKU WIELKIM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Piątek, 9.11.2018 r. – szkolne obchody święta odzyskania Niepodległości

·         11:00 – wprowadzenie pocztu sztandarowego

·         przemówienie dyrektora Leszka Barszcza,

·         wniesienie flagi przez ósmoklasistów i gimnazjalistów,

·         11:11 -odśpiewanie czterech zwrotek hymnu narodowego,

·         polonez w wykonaniu wszystkich uczniów szkoły i nauczycieli,

·         Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej,

·         prezentacja i wykład na temat odzyskania Niepodległości,

·         oglądanie filmu o tematyce patriotycznej.

2.      Sobota, 10.11.2018 r. – „Rajd Niepodległości” w Krzycku Wielkim.

3.      Niedziela, 11.11.2018 r. – „Stu recytatorów na stulecie odzyskania Niepodległości” (maraton poetycki i godz. 16:00-22:00).

 Gminny Bieg Niepodległości


            W dniu 6 listopada b.r. uczniowie klas 3 gimnazjum i 8 brali udział w Biegu Niepodległości, który tradycyjnie organizowany jest w parku we Włoszakowicach. W imprezie brali udział uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Bieg otworzył dyrektor Zespołu Szkół we Włoszakowicach p. Tadeusz Górny. Pogoda była wymarzona do biegania - piękne słońce i kolory jesieni wręcz zapraszały do jesiennego biegu.
Nasi uczniowie wyraźnie wyróżniali się wśród innych biegaczy ponieważ prawie każdy posiadał atrybut związany z rocznicą odzyskania niepodległości. Kilku uczniów biegło z biało-czerwoną flagą, niektórzy posiadali kotyliony, jeszcze inni mieli wymalowane biało-czerwone barwy na twarzach itp.
Szczególne gratulacje należą się Nikoli Apolinarskiej, która w kat. dziewcząt zdobyła 1 miejsce. Nie zawiódł nas także Krystian Białasik z kl. ósmej, który wywalczył trzecie miejsce - gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gminny Turniej Piłki Nożnej klas 7-8 i gimnazjum


 


W dniu 25 października nasza szkoła zorganizowała gminny turniej na Orliku klas 7 - 3 gim w piłce nożnej. W turnieju wzięły udział cztery szkoły z naszej gminy.
Wyniki:
1 - SP Jezierzyce Kościelne

2 - SP Krzycko Wielkie

3 - Włoszakowice

4 - Bukówiec Górny

Najlepszy strzelec - Bartosz Doroziński z SP Jezierzyce Kościelne (5 bramek), najlepszy bramkarz - Kamil Kurkiewicz z SP Jezierzyce Kościelne

 

 

 


Powiatowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej – roczniki 2003 i młodsi

 

       W dniu 23.10.2018r. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Krzycka Wielkiego udali się do Rydzyny na Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego w Halowej Piłce Nożnej. W turnieju wzięło udział 9 zespołów, które rozgrywały swoje mecze w dwóch grupach. W grupie A znalazły się szkoły z Osiecznej, Nowego Belęcina, Święciechowy oraz Krzycka Wielkiego. W grupie B rywalizowały Pawłowice, Rydzyna, Kąkolewo, Świerczyna oraz Drobnin.
W pierwszym meczu nasi zawodnicy pokonali Nowy Belęcin 3 – 0 po bramkach Krystiana Białasika, Oskara Ratajczaka oraz Amadeusza Walkowiaka. W drugim meczu pokonujemy Osieczną 2 – 0, a bramki dla naszego zespołu zdobyli Daniel Hałupka oraz Krystian Białasik. Ostatni mecz w grupie przegrywamy ze Święciechową 1 – 0. W meczu półfinałowym remisujemy 1 – 1 z Pawłowicami po bramce Oskara Ratajczaka i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, które lepiej wykonywali zawodnicy z Pawłowic. W meczu o brązowy medal pewnie pokonujemy Drobnin 1 – 0, a na listę strzelców  ponownie wpisał się Krystian Białasik.
Turniej wygrał zespół ze Święciechowy.
Naszą szkołę reprezentowali: Krystian Białasik, Daniel Hałupka, Oskar Ratajczak, Mikołaj Apolinarski, Kacper Tyczyński, Oskat Kulas, Oskar Ratajczak.

Jędrek Zając

 

 

 

 

 

 

Gminne podsumowanie „Sprzątania Świata”

Krzyżowiec – 18 października 2018 roku 


            Uczniowie naszej szkoły brali udział w gminnym podsumowaniu „Sprzątania Świata”, który przygotował Gminny Zakład Komunalny oraz Nadleśnictwo Włoszakowice. Każda szkoła otrzymała mapkę i według niej uczniowie spacerowali po lesie i na każdym z pięciu przystanków  odpowiadali na pytania o tematyce ekologicznej i przyrodniczej związanej z lasem. Nasi uczniowie popisali się swoją wiedzą i spisali się znakomicie. Następnie w drugiej części spotkania była wspólna biesiada wszystkich uczestników przy ognisku. Na zakończenie starszy inspektor służby leśnej do spraw edukacji pan Marek Wąsowicz wręczył nagrody przeznaczone dla uczestników oraz dla szkoły ilustrowany przewodnik po lesie „Lasy Polski”.

 

 

 

 
Urodziny Kubusia Puchatka

 

            Kubuś Puchatek to jeden z najukochańszych bohaterów literackich. Nie dziwi więc fakt, że w naszej szkole po raz kolejny obchodziliśmy jego urodziny, które zorganizowała p. B. Leszkowicz-Barszcz wraz z aktywem bibliotecznym.

            Wszystko zaczęło się już przed ósmą rano, kiedy uczeń przebrany za Kubusia witał  wchodzących do szkoły, przypominał ulubione myśli jubilata i pozował z fanami do pamiątkowych zdjęć.

W obchody zaangażowali się uczniowie wszystkich klas, przygotowując stoliki z małym conieco dla Kubusia. Na przerwach można było poczuć atmosferę tego świątecznego dnia dzięki muffinkom upieczonym przez dzieci i rodziców. Uczniowie starszych klas przygotowali plakaty z ulubionymi cytatami i powiedzonkami Kubusia oraz jego przyjaciół.

            Dzięki urodzinom naszego ulubieńca wszyscy, niezależnie od wieku, poczuliśmy się jubilatami, a spożywane tego dnia słodkości pozwoliły wszystkim na nowo zachwycić się „małym conieco” i odkryć mądrość słów:

„– Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek.
– Dziś – odpowiedział Prosiaczek.

 Na to Puchatek:
– To mój ulubiony dzień.”

 

 

Gminny Turniej Piłki Nożnej klas 4 - 6

        W dniu 17 października 2018 r. nasza szkoła była organizatorem gminnego turnieju piłki nożnej. W zawodach brały udział reprezentacje wszystkich szkół naszej gminy(5). Mecze rozegrano na Orliku systemem "każdy z każdym" . Po wyrównanych rozgrywkach zespoły uplasowały się na następujących miejscach:

1 - SP Dłużyna  
2 - SP Krzycko Wielkie
3 - SP Bukówiec Górny
4 - SP Włoszakowice
5 - SP Jezierzyce Kościelne

 

 

 

 

 

 

 
Pasowanie pierwszoklasistów
 

            16 października odbyło się „ślubowanie i pasowanie” pierwszoklasistów. Wśród zaproszonych gości byli: dyrektor szkoły, wójt Gminy Włoszakowice, prezes zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, starszy inspektor służby leśnej do spraw edukacji Nadleśnictwa Włoszakowice, sołtysi wsi, wszyscy nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Po złożonym ślubowaniu na sztandar szkoły, uczniowie przedstawili program artystyczny. Następnie druga część odbyła się przy lipie, której większość uczniów naszej szkoły, w drodze głosowania nadała imię „Lipa Roztulanka”. Miejsce to zostało wyodrębnione ogrodzeniem, przy którym znalazły się trzy ławki. Wszystko to wykonali i zasponsorowali rodzice pierwszoklasistów. Natomiast tablicę informacyjną na temat lipy wykonało Nadleśnictwo. Pierwszoklasiści zaśpiewali hymn szkoły i zostali pasowani przez dyrektora Leszka Barszcza na uczniów naszej szkoły. W dalszej części był wspólny poczęstunek przygotowany przez  mamy pierwszoklasistów.

 

 

 

Nadanie imienia lipie

 

            Przy szkole mamy piękną lipę, a jak wiemy, Krzycko kiedyś słynęło z lip.
 Postanowiliśmy, aby miejsce wokół niej stało się szczególne i by uczniowie mogli przy niej miło i przyjemnie spędzać czas. Ogłosiliśmy też konkurs o składanie propozycji na imię dla tej lipy. Wybraliśmy trzy imiona, które najczęściej się powtarzały, a mianowicie: Marysieńka, Lipa Roztulanka i Maryna. 140 głosów otrzymała Lipa Roztulanka i wygrała, Marysieńka 34 i Maryna 24.
 Propozycję imienia „Lipa Roztulanka” podał Karol Cichoszewski, uczeń klasy szóstej. A jak wiemy w hymnie szkoły występują słowa „Już lipa roztula...”.


Piękne ogrodzenie przy lipie wykonał pan Mirosław Szyszka wspólnie z państwem Magdaleną i Damianem Majer, rodzicami ucznia klasy pierwszej. Natomiast dwie ławki są dziełem Pana Karola Gądy, też taty ucznia klasy pierwszej. Trzecią załatwiła mama pierwszoklasisty, pani Joanna Rachmajda, którą wykonał pan Ryszard Cieślik. Swój wkład ma także Nadleśnictwo Włoszakowice, w osobie pana Marka Wąsowicza, który przywiózł piękną tablicę, z której można się dużo dowiedzieć na temat drzewa, jakim jest lipa. To działanie to piękna lekcja poszanowania środowiska, uwrażliwianie uczniów, aby dbali także o drzewa, gdyż wiemy, jaką ogromną rolę pełnią dla nas wszystkich, dla naszego zdrowia.

 

 

 

E-sport w Krzyckiej szkole

            Uczeń klasy 3G Kacper Ratajczak wygrał w Poznaniu turniej AlsenFifa Talent Cup Poznań 2018 rozgrywany w czasie Targów Gier Komputerowych (PGA). Zwycięzca oprócz statuetki odebrał nagrodę rzeczową oraz miesięczny kontrakt na okres próbny w profesjonalnym zespole „Alsen Team”.

            Gratulujemy Kacprowi, który jest pierwszym w historii naszej szkoły, zwycięzcą turnieju w e-sporcie.
 

 

 

Gminne Biegi Przełajowe w Dłużnie

W dniu 8 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Gminnych Biegach w Dłużynie. Drużynowo zajęliśmy 2 i 3 miejsce. W dwóch kategoriach nasi uczniowie zdobyli pierwsze miejsca:

Nikola Apolinarska w kat. gimnazjum i Krystian Białasik w kat. klas 8.
Na miejscach medalowych uplasowali się również: 

Kacper Rachmajda - 2 miejsce, Marta Mejza - 2 miejsce
wyniki:

kat. dziewczęta 2004 - 2005

1 Aldona Kot SP Bukówiec
2 Marta Mejza SP Krzycko Wielkie
3 Maria  Samol SP Bukówiec
4 Julia Janowicz SP Krzycko Wielkie
5 Julia Borowczak SP Dłużyna
6 Zuzanna Podgórska SP Krzycko Wielkie
7 Rita Grzesiecka SP Bukówiec
8 Rita Skorupińska SP Bukówiec
9 Kamila Wańska SP Krzycko Wielkie
10 Julia Rutkiwicz SP Włoszakowice
11 Nikola Obierska SP Dłużyna
12 Julia Kuśnierek SP w Jezierzycach Kościelnych
13 Maja Bajon SP Włoszakowice
14 Zuzanna Dudzińska SP Dłużyna
15 Aleksandra Wieland  SP w Jezierzycach  Kościelnych
16 Julia Ostrowska SP Krzycko Wielkie

kat. dziewczęta 2006

1 Oliwia Spławska SP Bukówiec
2 Jagoda Grześkowiak SP Bukówiec
3 Kinga Owsianna SP Dłużyna
4 Laura Tyczyńska SP Krzycko Wielkie 
5 Wiktoria Michalak  SP Krzycko Wielkie 
6 Wiktoria Sieracka SP Bukówiec
7 Aga  Nowak SP Włoszakowice 
8 Julia Jabłońska  SP Jezierzyce Kościelne 
9 Nadia Szady SP Bukówiec
10 Oliwia Langer SP Włoszakowice 
11 Antonina Nowak SP Włoszakowice 
12 Karina Zlaba SP Jezierzyce Kościelne 
13 Daria Borowczak  SP Dłużyna
14 Otylia Nowicka SP Jezierzyce Kościelne 
15 Paulina Michalak  SP Dłużyna
16 Weronika Makała SP Dłużyna
17 Julia Stanek SP Dłużyna
18 Julia Sobolewska SP Dłużyna
19 Katarzyna Jakielczyk  SP Dłużyna

kat. dziewczęta 2008

1 Zuzanna Walkowiak  SP Dłużyna
2 Maja Wawrzyniak SP Włoszakowice
3 Nikola Sobierajska SP Bukówiec
4 Wiktoria Apolinarska SP Dłużyna
5 Maja Poniży SP Bukówiec
6 Monika Tomowiak SP Krzycko Wielkie
7 Zosia Jagodzik SP Włoszakowice
8 Gabriela Kruk SP Dłużyna
9 Aleksandra Ławniczak SP Dłużyna
10 Marysia Migdałek SP Krzycko Wielkie
11 Roksana Pukacka SP Dłużyna
12 Julia Konieczna SP Bukówiec
13 Alicja Lorych SP Bukówiec
14 Paulina Apolinarska SP Dłużyna
15 Oliwia Małecka SP Jezierzyce Kościelne
16 Marta Józefczak SP Dłużyna
17 Zuzanna Błaszkoska SP Dłużyna
18 Oliwia Lipowa SP Dłużyna
19 Julia Łabędzka SP Dłużyna
20 Patrycja Szramiak SP Dłużyna
21 Milena Motuzny SP Dłużyna

kat. chłopcy 2003

1 Błażej  Kot  Sp.Bukówiec 
2 Jan Wąsowicz  Sp.Włoszakowice 
3 Mikołaj  Małecki Sp.Bukówiec 
4 Piotr  Młynkowiak Sp.Bukówiec 
5 Antoni Gregor  Sp. Włoszakowice 
6 Martin  Malepszak  Sp.Bukówiec 
7 Krystian  Skorupiński  Sp.Włoszakowice 
8 Bartosz  Doroziński Sp. Jezierzyce Kościelne 
9 Arkadiusz Lipowy  Sp.Bukówiec 
10 Mikołaj  Apolinarski Sp.Krzycko Wielkie 
11 Szymon  Kot  Sp. Bukówiec 
12 Oskar  Ratajczak  Sp.Krzycko Wielkie 
13 Kacper  Ratajczak  Sp.Krzycko Wielkie 
14 Marek  Laskowski Sp.Jezierzyce Kościelne 

kat. chłopcy 2004

1 Krystian Białasik SP Krzycko Wielkie
2 Bartosz Pukacki SP Dłużyna
3 Grzegorz Ciesielski SP w Jezierzycach Kościelnych
4 Alan Malepszy SP Krzycko Wielkie
5 Kacper Bura SP w Jezierzycach Kościelnych
6 Kacper Zadworny SP w Jezierzycach Kościelnych
7 Amadeusz Wróblewski SP Krzycko Wielkie
8 Kamil Łukaszewski SP Krzycko Wielkie
9 Eryk Makała SP Dłużyna
10 Natan Lórych SP Bukówiec
11 Eryk Nowak SP Włoszakowice
12 Kacper Turkowiak SP w Jezierzycach Kościelnych
13 Kamil Mierzyński SP Dłużyna

kat. chłopcy 2006

1

Krystian

Białasik

SP Krzycko Wielkie

2

Bartosz

Pukacki

SP Dłużyna

3

Grzegorz

Ciesielski

SP w Jezierzycach Kościelnych

4

Alan

Malepszy

SP Krzycko Wielkie

5

Kacper

Bura

SP w Jezierzycach Kościelnych

6

Kacper

Zadworny

SP w Jezierzycach Kościelnych

7

Amadeusz

Wróblewski

SP Krzycko Wielkie

8

Kamil

Łukaszewski

SP Krzycko Wielkie

9

Eryk

Makała

SP Dłużyna

10

Natan

Lórych

SP Bukówiec

11

Eryk

Nowak

SP Włoszakowice

12

Kacper

Turkowiak

SP w Jezierzycach Kościelnych

13

Kamil

Mierzyński

SP Dłużyna

kat. chłopcy 200

1

Krystian

Białasik

SP Krzycko Wielkie

2

Bartosz

Pukacki

SP Dłużyna

3

Grzegorz

Ciesielski

SP w Jezierzycach Kościelnych

4

Alan

Malepszy

SP Krzycko Wielkie

5

Kacper

Bura

SP w Jezierzycach Kościelnych

6

Kacper

Zadworny

SP w Jezierzycach Kościelnych

7

Amadeusz

Wróblewski

SP Krzycko Wielkie

8

Kamil

Łukaszewski

SP Krzycko Wielkie

9

Eryk

Makała

SP Dłużyna

10

Natan

Lórych

SP Bukówiec

11

Eryk

Nowak

SP Włoszakowice

12

Kacper

Turkowiak

SP w Jezierzycach Kościelnych

13

Kamil

Mierzyński

SP Dłużyna

 

 

 Bank pomysłów

6 października 2018 r. ruszył „Bank dobrych pomysłów”. Akcja, której inicjatorami byli rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim (dziękujemy państwu Kindze i Dariuszowi Polochom za przygotowanie skrzynki).

W pierwszym tygodniu uczniowie wrzucili aż 67 karteczek ze swoimi pomysłami i propozycjami. Dziękujemy za aktywność i czekamy na kolejne propozycje.

 

 

 

 

 

 

 

Księga pamiątkowa

            Przypominamy, że można wpisywać się do naszej Księgi, która ma być pamiątką obchodzenia przez nas stulecia odzyskania Niepodległości. Zapraszamy wszystkich do wpisywania się.

   

 

 

Wspieramy schronisko dla zwierząt „U Teosia” w Radomicku 

 

            Uczennica klasy VII Aleksandra Lorenz zorganizowała wraz z koleżankami w ostatnim tygodniu września zbiórkę karmy dla podopiecznych schroniska „U Teosia” w Radomicku. Ta wspaniała akcja spotkała się z bardzo dobrym odzewem pozostałych uczniów, którzy wsparli inicjatywę koleżanek.

Dziękujemy za wrażliwość i serce okazywane porzuconym i cierpiącym zwierzętom.

 

 

 

 

 

 

Apel związany ze „Sprzątaniem Świata”

 

            26 września zorganizowaliśmy w naszej szkole apel związany z akcją „Sprzątania Świata”, gdyż była to 25-ta, jubileuszowa taka akcja. Hasło tegorocznej akcji to „Segregacja! 2x więcej, 2x czyściej”, czyli wspomożenie selektywnej zbiorki odpadów. W tym roku odpadowe wyzwania były w kolorach jak pojemniki do segregacji odpadów.

Wyzwanie 1 – niebieskie – Dążenie do zwiększenia ilości odpadów zbieranych w segregacji.

Wyzwanie 2 – zielone – Zbieramy – sprzątamy – nie śmiecimy. Organizowanie zbiórek różnych odpadów w porozumieniu z firmą zbierającą odpady.

Wyzwanie 3 – brązowe – Można pisać petycję do producentów, aby oznakowali opakowanie towaru kolorem pojemnika i przez to ułatwili selektywną zbiórkę odpadów.

Wyzwanie 4 – czarne – Pokażmy, że segregujemy! Pokażmy, jak segregujemy! Dajmy dobry przykład! Pokażmy, że jest nas wiele.

Wyzwanie 5 – żółte – Odezwa do gmin, aby ustawiły odpowiednią ilość pojemników i efektywnie zbierano w nie właściwe odpady.

            Z tymi wyzwaniami zapoznali się wszyscy uczniowie. Każda z klas także przygotowała swoje hasło związane z segregacją odpadów.

A oto one:

Segreguję ja, segregujesz ty, a świat będzie czysty.

Mądre dzieci segregują śmieci.

Segreguj odpady, nie bądź łoś, segreguje pani Barszcz, a nawet pan Woś.

Rękoma rusz, segreguj już.

Zbierasz, segregujesz, Ziemię uratujesz.

Segregując śmieci, ratujemy świat.

Kochane dzieci, segregujmy śmieci, a wtedy słonko nam zaświeci.

            Myślę, że takie działania będą się przyczyniały do tego, iż dzieci oraz dorośli będą dbali o środowisko, gdyż razem możemy więcej.

Była to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem to promowanie nieśmiecenia, segregacja odpadów i inicjowanie działań, aby zmniejszyć negatywny wpływ ludzi na środowisko.

 

 

„Czytam, bo lubię”

 

            28 września 2018 roku z inicjatywy biblioteki szkolnej uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w akcji „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”. W trzech specjalnie wyznaczonych strefach głośnego czytania (przed szkołą i na korytarzach) uczniowie czytali wybrane przez siebie książki.

            Rano przed rozpoczęciem lekcji czytanie odbywało się  przed wejściem do szkoły, na przerwach – w dwóch pozostałych strefach, oznaczonych plakatami. Były to zaciszne kąciki, w których uczniowie mogli na chwilę zatopić się w lekturze ulubionej książki.

Wszystkie klasy, biorące udział w akcji, rozpoczynały każdą kolejną lekcję od głośnego czytania wybranej książki. Znakiem uczestnictwa były wywieszone na drzwiach plakaty informujące o autorze i tytule czytanej książki. Wybór uczniów padł m.in. na: „Małego Księcia”, „Czarnoksiężnika z Archipelagu”, „Pana Tadeusza”, „Charlie’ego i fabrykę czekolady”, „Akademię Pana Kleksa”, „Chłopców z Placu Broni”, „Harrego Pottera i kamień filozoficzny” oraz „Gang słodziaków”.

            Najmłodsi uczniowie spotkali się w świetlicy szkolnej, aby posłuchać legend czytanych przez pana dyrektora i starszych uczniów.

            Ta impreza po raz kolejny potwierdziła, że wielu uczniów „czyta, bo lubi”.

 

 

Barbara Leszkowicz-Barszcz

 

 

 

 

 

Spotkanie z archeologiem w Muzeum Szkolnym

            21 września 2018 r. dyrektor L. Barszcz i Barbara Leszkowicz-Barszcz spotkali się z archeologiem, a zarazem absolwentem naszej szkoły Adamem Loksiem, który obejrzał zgromadzone w muzeum eksponaty z prehistorii, wśród których znajdują się kamienne siekierki, topory oraz siekierka z krzemienia. W ten sposób rozpoczęto pracę nad przekształceniem muzeum w pracownię dydaktyczno-badawczo-muzealną.

 

 

 

 

 

Spotkanie z policjantem

Spotkanie uczniów klasy pierwszej z policjantem, młodszym aspirantem panem Piotrem Górnym. Dzielnicowy przypomniał o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze oraz każdemu uczniowi przekazał kamizelkę odblaskową. (20.09.2018

 

Od kropki wszystko się zaczęło...

 

            15 września na całym świecie organizowany jest Międzynarodowy Dzień Kropki. Inicjatywa ta ma pobudzać wiarę w swoje możliwości. Jest to dzień związany z kreatywnością i odkrywaniem talentów.

            20 września w ramach lekcji wychowawczej w kl. 5a zorganizowany został klasowy Dzień Kropki. Na początek obejrzeliśmy film o małej Vashti (bohaterka książki "The Dot"-aut. Peter H. Raynolds). Zainspirowani filmem porozmawialiśmy o swoich talentach, zdolnościach i zainteresowaniach. Na zakończenie uczniowie wykazali się kreatywnością, tworząc swoje własne kropki.

Jak przystało na Dzień Kropki uczniowie ubrani byli w stroje z elementami kropek.

 

 

 

A. Golczak

 

Wyjątkowa lekcja w krzyckiej szkole


            W poniedziałek 10 września 2018 r. uczniowie klasy VIII i 3G naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w lekcji poprowadzonej przez jednego z najsłynniejszych politologów w Polsce prof. Wawrzyńca Konarskiego, który był gościem Stowarzyszenia im. Andrzeja Krzyckiego i brał wcześniej udział w „Wieczorze z prymasem Andrzejem Krzyckim”. Spotkanie zorganizowała nauczycielka j. polskiego Barbara Leszkowicz-Barszcz, która przedstawiła wielki dorobek naukowy profesora i poprosiła go wykład na temat „Nacjonalizm a patriotyzm!”

 

 

 

 

 

Niezwykły gość!

 

            Naszą szkołę odwiedziła znakomita aktorka Renata Dancewicz, która w szczególności interesowała się działającym na jej terenie Teatrem Poezji „Kalina”. Członkowie Stowarzyszenia im. A. Krzyckiego, a zarazem nauczyciele naszej szkoły (B. Leszkowicz-Barszcz i L. Barszcz) opowiedzieli jej historię teatru i pokazali, że w Krzycku szanuje się wielkich aktorów, ale i docenia oraz pamięta rodzimych artystów.

 

 

 

 


 

Inaugur