Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

DODATKOWE ZAJĘCIA W RAMACH

UNIJNEGO PROJEKTU „PRZYJAZNA SZKOŁA”

 

Lp.

Nazwa zajęć

Prowadzący

1.

Biologia metodą eksperymentu

(czytaj)

mgr G. Szymańska

2.

Przyroda metodą eksperymentu

mgr J. Marcinek

3.

Przyroda metodą eksperymentu

mgr A. Kaczmarek

4.

Fizyka metodą eksperymentu

mgr A. Woś

5.

Chemia metodą eksperymentu również na

mgr B. Cicha

6.

Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych – zajęcia j. angielski

mgr A. Golczak

7.

Zajęcia dla uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych – zajęcia j. angielski

mgr P.Konieczny

 

Copyright by P. Hamrol; aktualizacja 23.09. 2020 r.