który ceni kreatywność jednostki. We wszystkich sferach kompetencji nauczyciela niezbędne są umiejętności twórczego myślenia i działania, którego przejawem jest innowacyjność i nieszablonowość działań. Nauczyciel kreatywnie kompetentny doświadcza i przeżywa rzeczywistość, pozwalając to samo czynić uczniom. Powszechnie wiadomo jest, że człowiek zdobywa wiedzę na podstawie modeli i wzorców pochodzących ze środowiska, w którym żyje, własnych doświadczeń oraz działania konstruktywnego i praktycznego. Zdolność do kreacji uczeń może więc nabyć tylko przez doświadczenie związane z działaniem i emocjonalne zaangażowanie – czyli poprzez regularnie prowadzony trening.

Działania w trakcie zajęć rozwijających kreatywność były skierowane na:
1. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów.
2. Stymulowanie elementarnych dyspozycji twórczych.
3. Wskazywanie na wartości twórczej pracy.
4. Kształtowanie wyobraźni i fantazji dzieci.
5. Rozwijanie twórczej ekspresji.
6. Niwelowanie i pokonywanie barier poznawczych i emocjonalno – motywacyjnych.
7. Umożliwienie każdemu uczniowi przeżycia sukcesu i satysfakcji z własnej pracy.

W ramach tych zajęć uczniowie klasy 2 realizowali projekt „Budowle świata”, który wykonywali z plastikowych słomek. Poznali budowlę oraz kraj, w którym ona występuje. Dzieci zrobiły następujące prace: Big Ben, Colosseum, Krzywa Wieża w Pizie, Łuk Tryumfalny, Most Tower, mauzoleum Tadż Mahal, Wieża Eiffla (zdjęcia prac poniżej).

Gratuluję uczniom pomysłowości i wytrwałości w pracy.
Piotr Hamrol

2021-07-01Galeria zdjęć: