PRZYDZIAŁ SAL I WYCHOWAWSTW

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp.

KLASA

NUMER SALI

WYCHOWAWCA

1.

 

I

21

Iwona Walenczak-Lucerek

2.

 

II

19

Piotr Hamrol

3.

 

III

26

Grażyna Szymańska

4.

 

IV

16

Alicja Kaczmarek

5.

 

VI

31

Dominika Ratajczak

6.

 

VIIA

13

Agnieszka Golczak

7.

 

VIIB

14

Izabela Górna

8.

 

VIII

27

Barbara Cicha