RADA RODZICÓW

Przewodnicząca - Renata Konieczna
Zastępca - Wiesława Piasecka
Skarbnik - Ewa Marecka
Sekretarz - Justyna Kędziora

Składka na Radę Rodziców: 40 zł

Składkę można opłacić u skarbnika klasowego lub przelewem na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krzycku Wielkim nr konta:
82 8661 0009 0000 1430 2000 0001
w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza dziecko

Ubezpieczenie ucznia: 50 zł

Herbata - od września do czerwca - 4 zł/miesiąc

"Program dla szkół" - owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nieodpłatnie dla szkoły podstawowej dla uczniów klas I - V. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udostępnianie uczniom produktów. W skład jednej porcji owocowo-warzywnej wchodzi jeden produkt, tj. owoc, warzywo albo sok.
W skład jednej porcji mlecznej wchodzi jeden produkt, tj. mleko albo produkt mleczny (jogurt, kefir, serek).