Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Patronka - Szkoła Podstawowa w Krzycku Wielkim

NASZA PATRONKA

Patronką szkoły jest Maria Konopnicka, znana poetka i pisarka, autorka między innymi: "Roty" i popularnej bajki "O krasnoludkach i sierotce Marysi". Hymnem szkoły jest utwór ze słowami wiersza naszej patronki:


JUŻ LIPA ROZTULA

Już lipa roztula słoneczny swój puch
 A dalej tam z ula na pracę na ruch
A dalej tam z ula na pole, na znój.
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój.
Ta stara pasieka na plon czeka nasz.
My lecim od wieka z łąk kwietnych i pasz.
My lecim od wieka i plon niesiem swój.
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój
I brzęczy, i radzi złocisty nasz wiec,
jak bożej czeladzi pracować, jak lec.
/Jak bożej czeladzi w ten bratni iść znój…
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!/bis
Nas budzi świt mglisty, a spędza nas noc,
gdy z lipy ojczystej żar bierzem i moc.
/Moc życia, żar czynu na mir i na bój...
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!/bis
I w kropli my miodu niesiemy w nasz ul
prastarą woń rodu, co wiedzie się z pól,
/i słodycz my pieśni sączymy w serc zdrój…
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!/bisObrazek

Jest to jedna z najstarszych piosenek ideowo związanych z ruchem harcerskim. Słowa wydrukowano po raz pierwszy w 1895 roku w czasopiśmie „Ster”. Melodia została ułożona przez harcerza-organistę z Poznania o nie ustalonym nazwisku, w pierwszych latach polskiego skautingu (źródło: http://www.bibliotekapiosenki.pl)