Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzycku Wielkim w roku szkolnym 2023/2024 dostępny jest w załączniku.

Rodzice dzieci korzystających ze świetlicy, składają wniosek u wychowawcy klasy najpóźniej do 09.09.2023 r.

2023-08-28Załączniki: